DB Error: Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessionvars WHERE session_id NOT IN ('0d7f14d30d1c8131e22a5402de283db2', '19ed9d41930c41723ce18ce3d3ef4a72', '8e46897a66d369cf89a83f4d63b21c79', 'd649c7863e9aa4e9775eb7838a72315c', '01770f44d3a5c2f87d0e304855e73ba1', '39848b5ae18ebd7b0dcefbe1ebd87b57', 'bf41455eaa15d9eddbb58349e8a6616d', '752f5881b8cea3e8a88e082d7bb5578b', '6c481fd2c6912850f227c54fdb82fbee', '1450ba35f0dfacfd4e29cc0cd6466bc5', 'a653c2d843488f490dfe8b3bdbed0883', 'c9154009aa4773842b61fb6de269b934', '6663af4a9b08117c1f6bb4e09b28a3e4', '5938f5ab5dc44fa49785739b693cfa7b', '4c66656f1b466e8df698fe2c281bba48', '6c27def07caa3c270709558357a65cb9', '13f40731d787524aecf5266e1472711b', '63a617c12520916f6ed94437e75a6a70', '2b6b30d593faad15599b7e15606ccb2f', '6f08ae2c7afd26daaffc5b67fa1966a6', '8663d7b802cbe04df2c823b361a9761c', '3cb7b00d8499dcd03f71a6a2b3010f51', '87586493a2760292591bfe8ee987b6b1', '0da1a251aad26962b328b5ee4156e091', '23d33aaac20ae1ad5e45b139fea10b43', '6fc79d74a7831b6671270fd898a17dea', 'd0150c371046ecdca5a4971f31e998ac', '6eab285fd58b625172ec4bbd53c5fc48', 'c690453c6f3d301ca9e4d19ae86f4889', 'eb211825e5a0c827d97a2b093e58decb', '42d2e3b9f35ca90996be990bd9a3b4ab', '123f652dd1fd0b99486a284e458579d3', 'b80c7059e81d856d7d18758c1378bb1a', 'd2d873abb35ba42556d474f3f1048548', 'e3a2491eea283f854feb66fd42e4d0de', 'fc76f7c536f1981cab8f2d0fce428e3b', '24ad741bb421b6eefa2e12fe5ab1d709', 'ddde092a2ce846d59179d91e38903168', '58f1f055f2b2ede3e5cc33ada2290ca4', '66173f31b3d940c7c15d6ea357f44c9b', 'fa4ec5ca2fc6874f69ad7bde3a1c59d7', '5c66eab38491431ad3c50af5c77f7ce8', 'cec4f77c687a941cebcb9acd5a1dae84', '2666d0b709bb2f63dfd94406c3ffca33', '09f549652b8b24a023a11406a78b96b5', '55ac14ec9386a8971db423142f45606e', '557ea22e3b590f8cd4a421b0ff68e423', 'c75f6bb09f8f13611d0d0e82531318c5', 'e0476d05176f0ac7f808cb0b0e0554fa', 'b5f7a2c93f444d9e9cbe29b1133a38bc', 'cc27dd07e8a9683deb024995d0da473b', '8a8c2af79632966063234e6b6d75d447', 'fee3d704fd29241ab415b69028b582ce', '32febfa021cfa6176535070bad4bb0a6', '83146a4fefb68e30828155eaa6a14863', '90462cb1cf060688f764f27e6658e472', 'ffb93afe181d66e448106b004e8c781b', 'aca4162fb0e30d420330587e31c35770', '63ea143c2a12b623ea7949c261c2639e', '4dcf9951c3e194fc1e528cd63393529a', 'bb85bc3d1920143157e9fe5c657485ac', 'dff39d7459cf0c11de4e447129608c51', '8d8b4b8e7b4b0e80a328e2a20d28814c', '0e78038762b50dc1c8fb2d4992a4ffc1', 'a76d578532f9caadc4f513890c5f6f24', 'd5e015a3a05d691acc121d86d002bc61', 'c7cc8aa2ea650ccae9af371f3556dbf0', 'ca0eb4f7409aa9d9027d89af7ad07304', '38ea35007cd319eeba25267125dde102', '68f52256e6a8dab61e26c9006f0d4b0e', '38808bd580dce00122d190b977eabc24', '5907b06eb9cdfa9c924ddb5310fefb9b', '05395918f0119d12705b4614944ead95', '858cc1dbe35daf80272a9ac4f4794e01', '5b2576f4f9a7e4d740651e02a474bc59', '7512b2f8e4447f30ae4305c9eee4a48f', '7fdda0415fe884ea2651eaf244404c20', '1c24b7a9233e99ebaccea5c7bfd91830', '77099d7a449a38f35a2120d36778e31b', '91cf1723a15012217a71b045da7d6f42', '795a4aa3a00d566626a8411e6bbc5cf2', 'aa3d5c61d63d9ad7bd6a156423058c17', '262d04da8c9a8ea55e6f91d8c0767717', '6984d04b9a7c1e178abf88ba8e336cbd', '3d394a1070f52794b28d4aa40a645649', '8a1eff918963b4a22cce590c5b539966', 'f76fa17fe74f19ee1adc4ae457134421', 'a860955bf6bac8d961e74f138774d684', '3bed4066ba7b0e26a0bb4530fa83c2cb', '4a5a349aacb494b34327270a093fc19e', 'b411324de431e5461a75b14c6364ea06', 'd1b3b3c444ddb1d5535adca3893c8100', '50c56a27d99337d92b05211dd40e8102', 'dee15ff8fdca18209255c7ad92100d68', '7467833f63fb196c79517b4fbb4925d8', 'a3558243c481b4be070bac95d7d4a873', '114907b5978a3beac2799bb3aa0f37f7', '48f2896f3c3771e606b3a5a6c526a06b', 'aa54b6fbd8b9da1594a78a50b12e8657', '3592db93d9af92858f426c952e565c8b', '95d3e73e84f90241463559a710de585c', 'eb4e5493d0ef0312ffbfa11601d6d949', 'bec7304d4980ac9397eb7d0c9fcc5d69', 'eca85d1a18c8e9e014a2c710a9e673c1', '74290162c25e9b1920050810578812d1', '271632560bc25abfef6f72b7b612ea69', 'f5abcf8dec9ee89b02839f49ec3f23ba', 'c12c57e182c811e58e5d96da2f267da4', '83acedf6c10479a09796bf6e23afe4f0', 'f16d4993186d294fa82dd888c1cd4f07', '15d06358a0d3fccb4dd126a0bd2c6608', '993f971632120e8491c430bbc1a4181d', '885b5cf27a72214ad7a7dbe0aad344f8', '940954606c5ae628370c4345bd2a0ade', '43c11ad9cafb1dc69a490bd4f7e47a7b', '2d5f68bb09c0d606e1faf615fa36ad5b', '81beffc17632483ce2d44c8ed703c470', '2879dca5775c7228cea8373624a30f41', '6acec6dfe45586819e9a5e186c4ae65a', '4eacd60aff392c39b2018a4ce481fdeb', '5fa4a3a29ac2346a5c141652c98f4d1b', '6b35ebe4d33248b1296c1855bba457ad', 'bc62f84c28aa10cdc0db96ca068fcd86', 'b4aa2f168076f8375db91fa8ff12003d', 'bc2ff1a35ad4d0fbf9d090277fbcaecf', 'f1c229287b4a65a2cf7f7efc7853e87c', '4db25a6852660702732d1085a65c7587', 'a8a041419ee7eb66a8ac96b6bded5e73', '406cb8ce3909b9059a85a1085fb55d73', '205668e2f4f77c4d8fca16ec79f0813e', '7be28a6ebf4fbe9eadc14c1432f6af2e', '5972d5945b16a052a1b33efd76682555', '7dd5237dcafbd1adb06f50b8b49e1ffd', '60a9eb510b037e52cee52b6d374933bd', 'd26d8dbdf5af2457f5f36b7c9cd85337', '1b9d5d25112e759b13ba53d4010e1f49', '13836bcc119520bbb88c0c474540d22d', '5388e21f9d68dc1c755fe2c088433bea', 'a30a96dd85ba018a52d4b3a2b4c27a48', 'b53ebd1a80aad7647c94b9dc04576070', 'd1314048f9ffb6798ab1d742bb372668', '313867395978ffb5f0de77bf29a54b1c', 'bf00891974082f7e4ada4e6e9ee4638b', '67d5bbdafc51cfba8b87f76fec6aa82a', '73502b9976d042d59a3a7c66b94ef8d1', '4e1ab048711557430c2b2a583770268c', 'c153427a49fce71334b6269a68f37874', '868629dc40e006fb5e2299fc98fb2324', '27bcba33fcd44080d566c57fa87d0231', '135592cdcbe128115974216d1b429b45', '2e57daad090db180faad6ba516064e49', 'e93bbc2ef4f35e0c1ddb064b6562e92c', '8879563ea7dd090a7700153958eefd3f', '72ac9262e6bc073ec1d4c429679b7dbd', '298c877169d7ed2b737fe3fedd7f4f4a', '2a8e80a4c864e8a3c1a127550d59ee7b', '105f5be179984a914081f2657ca1733e', '23e611e438f200e6651d7836f7bd8d68', '5bb2f1b473d172d3cd9c9d8b9615b38d', '467c1e04cb59fd1a453d5b856ef685ab', '2ef207a24dc1c469af1ae7e687d980e0', 'e69a0efb3bdf72dc6a23b34e1ee55fb0', '76292eec47dfb66add7fd862276aa16a', '6f17dd6df21fab360bfd3cf26fb1f898', 'f8c201f11adb09f4a7afa72232c0148a', 'f53390dbc9da47cd635c5cfcfac1295c', 'c3241fb044ec32154a60f905022fb5b7', '4280903450c5f3520e7763d3a6c4dfe2', 'da9b79e7ec08c9ebb8eefa0f5021c1aa', 'daf5304b2094bfecd145546b3f9622a7', '3a85f13c941c0ab024be9141ae848649', '13cdafd995c6daa82cad50a8dc2cb9e1', '5eefb12ac0a4c27224f2eed6d7023cf5', '46d2868b52a08606ec493e739e4440e4', '24b573201c39a514d641c3d2e7b34313', '7f9d3bfd33d58f1e8d82ba149f4bb79f', 'a6b343feb1e47993a522304c352c0211', 'dcaccccc96735da31002dc3e34b4b64d', '9df6295269e89011430bbbf52454c67e', '88d4a74b5b1852e24f86686d734b0321', 'b7a631a03e0564eac0c891e50b704388', '0f359f99f49bfad71d9ecb8d1acb3e9b', '332fc003a66049473c3b62e9c2284aac', 'ae5c9101eba9103bb3baa9f6d9486f68', '890794d77328ff7f1a8bffc01c2571db', 'edabe6489f1cad2cab6fd0bd4f81c2cc', 'ad176060c8767d399829bfbd8cb6f111', 'd6e0e1b38c3273a17a48ae0c35fa6d85', '5d31e87f990a293f7fd0a57f454af23b', '85bc6912b357a9de5d53ca77ae9d322c', '8d332799f35adf137f2873b1ea1b5b50', '350ab60cd2be6010600aeb1bd89f41b5', '8907f32b45688274a0becd8d912fe03f', '7013395066a3d6f8d1672aa3314e3757', '0929f657e7aaeed53495f41a81737c4a', 'd9d67760612a9b79fd4a72f0ef0509bd', '1e257c40a83e925d9e43608bfe28c9f1', '97774943c06c04846b420c1e5c2f9301', 'd730de22811c1631fc03f18d4c06cd6b', 'c13354973833d919ac78edc2a754ad75', '6a603acdac91ded6b2904e4916135899', '1942e2439d647613021f85f5004b86c1', '3ea0e57558f41488790df15ecae76c60', 'ef1e2e8528746636c7a0b525a799ffc5', '8f47606a6b09cee4e7b93b6e33384825', 'c61cc9fe365943dc0574f78243d37d0d', 'f88d4e927073a89951a2109d414a2860', '7cee5a776a3580a6d3ec7bc1deb8136a', '2fbd9b70ba3cb6c729838c609d39de82', '7f216859e8983ae2164776135bed7312', '5b91bac33960224dc111b45534de85a2', '674099cf06c7fe5b4dae7cdaac26e7bb', '631ad6d8dc847fe843bb99fa1edb5624', '122c0421faa1ce1f4221a2012cf1f498', '0417cf41c67f36cffa0d95656ea18e46', '4d12ebbbe2eedd6b2cc9357fe031fd89', 'def6a1738672347abc12841dbd62fcc8', 'b9143b3a90e6499f6ba2b347fb96c244', '79dd9511b7b7d9108e6f5f8813d53ba1', '9d98eb05e797e6af88e8de5b4e11f870', 'bdddd36a38c6e53dbbfc37d2ad0cf7a7', '0abebd122257e265b1338cb3bb1a19a3', 'b0138d2b4791a1c1a2349a07c681ea2d', 'c015daf70929f4cea38212f9e3b1fa37', '569695c9c8e3da121f6a2f4715412a93', '58ac051e58d6188755b34a41d916d2ba', '6a38a68535323740b16654612e6b8bc1', 'ea635b97ccdae641b619d20afbf8c942', '3843d5fa1199c53099f09749b7c741e7', 'cc26b0559459ee29eb3894fe8b803f16', '36a080c842c8eccc40b5e52981739c76', 'a7da71d5ce07bd2c8521335b1eb39b3e', '0c2cd0054c6b2e74331bb14741d789c5', '83d3e58bae41f6d30f49ebba534cbc00', 'd9b41bc917f1bb69fbc9b6f71cbdf658', 'ef444d71a96d17ec900a15e73979c256', 'a705e87454e15e0e9a78f2c596163ca8', 'e0378add78ae3878c7721a8bc52c1474', '5f92f141c4962869ecb94f9e1e85476e', '5004d615e161e8876563a1af06f281d4', 'e406374498004ed37b99356eb37f5299', '1ca9c9f1d7ef5710fa03d0da3ebbeab8', 'afd987d90774853b9ae2dee3e9dfe185', '8a9c7b05c9839f5a3ec6f937f5177289', 'e2c4b7430fff5d3d61fb73cc45517ae3', '180d92041a008276647ea158ab1580ce', '9f5fc60c990d4d94ada4b902c0b1d54c', '81c9c521724d2907a8e24c66acafa894', '2d774e84fa45e363d8e16cc17d4848df', 'c5c407c6e39ccd2dd3f883e36fa664e1', 'e5935e9dfb87516154088d03834ccdf1', '15cda7b1d675051ff197030d56bde030', '19f173fce7af078cd75fbf9137ca0827', 'e6ccc8b291996a326a69b4caa25a5c1e', 'a18cab155b2f60707f45b308440b560e', '57084513207800966915b53daf40d07c', '2ac29013c721d904abe46f81436e8ff6', 'aae9c8663a279126c4b540fd33c31d3e', '8f718367c65b65ee54c068f2cd6feae2', '693294a22984459b37002119ab8c3e85', '4c7419cc43a6eccd2783aa07b3d065ee', 'd778ae07579a5feb7cf9b187eb49fc67', 'e00cf51cc04503b021a2171686ecc86a', '66fdbb28709735522eca55530f29979c', 'e1819e6d39fa3bff43c4a05693220fee', '89aba5c9cd2855947b2c55b936f1b91c', '6e06648d4020aaf4c89b424785082575', '3b4135bf8ca9bc60955924bd14d3f94e', '7025876c47a356e98ec75a3f021eaae0', '697e0198391f0fdb21859ea816b1f819', '81ff042a9bbee28c0a69faeb17701db7', '8f161c53d42ec70719947f630c7f2e78', '491d231ee7980eee4534b87c6e98bd4a', '941a5012f9887233bb150e2825d168e2', '0b1e40c28ad871a303573ba4667186dc', 'ba9f0ba2481f93d5b3bf5a1ad3562ff4', 'b7a8f0e04351850e774c98ef0ad5d831', 'cb32b400038e1e5124f7bcde3f07576e', 'cc8a34b884fddaec3247108327350a9a', '029d0fea57c12d54b5c2ff8253c3e10f', '73488a8c4e280779364de7daeeae31cf', 'db4ad73c9d925da0360b5f50117e4a45', '656be5ba72a5aa14300e929c73077f90', 'a8b7a2538f052c8546e75babbd1c764c', '917e352695224954ad8d843666d1df81', 'fbe9dbebfee7edc6a46207cf0cad235d', '15843aa1a496ab46637ef8d73ccbb614', 'e0a989be69f1cbd6d3d29681c1be115e', 'e935bae8b8929efc0069b8d75d7c4ea1', '065019259d49885fe62d29d2590462d4', '1f4385140639499092c5ca449bacc690', '34a07d8fa119d552e739c89fc3ccaef6', '72afe85684a0dd8c70f90db151196c0f', '8b4f7dac34aa2b1c003ca0f0590d0bfd', 'f0219b1e032094999afe93d8fbb2c861', '9a73eba9bd93595449c26519b62d8b92', '079314981ace0d4c8a146bf0b57e9445', 'cc9152958eb83e8d0c99f018a4422480', '7fe0e8152090e6fd82b1588fd05b2aae', 'e7c4f73aff922aa176759ccd211be769', 'f98138db31e060aa26d10e15801f50f3', '6bc0a4b5008b056bec9c24a6a2b50e3b', '3a8212c3d0dfaf0a49a2fb26039c4afd', 'ceadc9ea842c622809d8e8daec907dc3', 'd05f763db9dc6d259ab6f7660da9d8f1', 'ade81b418bae15520bd024d36b900735', '645a631d37862753da316b7c0f228965', 'ba59f2b9439625f623ae9132928648df', '956d998b8640028192ffadb24eb8540d', 'bf6f14bb97f6678fda4a84da0dff0c09', 'd015d60d27e9ad6de08292ce9e6be4fb', '325b228ee89bed4ee890ef8333c8311d', 'dae564c37ab8edaa139f75b51bbe43d5', '19a0cde5bf676759893e811893e9d215', '0ba5144c9c9b0f85fe422cc28978a1d0', 'cd88aab69ffc017ccd58b769c13c08cb', 'a4c932186acc3bd60707c4b69f794ba4', '9b5b89ceacb9f644f6a7be660781c19d', 'ac20c04b28101875732a16a3c35bf9e9', '899c8709bdca16869acd355ee16d5aba', '3babf862d3df0fd067ed449146f4be1a', '28164bb594fabf8addadb0b1ae385dc8', '46f24a9e0f713956075a075ceef35656', '15d62676eff01dc3b8b5c0a9f0781324', '14eb0de400557f25df44b0c483faa480', '212b9a33e977a215ca3410a0ce9f76e5', '82cacddd6027c1e5d954d64b4303d157', 'bfed3dfecff42a25599eaa34440f5893', 'a9b79290817534160ffa137d3ef60838', '994fe6e17e6e6cf1a10c8d6b23d62b70', '8349b4a4b6807b7e2d7ae6f69f9a4256', '0a05bfdb8d53dea9cf8a4afe86c758b3', '4d2a4de79ad854850a6abf1a9bbb1eab', '93add645d2a854eb13e2946612a59d8c', 'a8f36992fa83fea181c1013d742ac2ea', '188ceae2fbe4a9adac0033dc092c5a93', 'bea6f74c9b04f3eaef242fd97da1ad10', 'a04f7fa8bd7ef0d81715c910a219acf7', '90a3323e0e65f39515945e73b97c7e19', '9acfaad7270126815600e617ff79e0fd', '030e37ddcbaf21443926ecf220041ccd', '82445dd3bbf6918ddcfa8c3fd9ef7862', '05fee83356a0a852fe385bfdb18310c1', '1dd63ee816cd4c224d1a7a125a43899b', 'ef8478c97054ebed7a9b6caf3c15ec0e', '2dc25b4aba80bfd2b835e3d21df22403', '45fedbda7ab69e8ad1042a5a03197813', '5f8bb789fe8794c80fa93ab2e4cabf6d', 'bbba650f58e8182663715fe17a035a29', '91902d1da75d2895d9edeb775a99a8b8', '7d127d821df3f57d9d033b64900673f6', '8e24ec55a637b87e9309deb7275744e6', '6643692cc3107c81e0db2f3e9c706f7f', 'b6aeadff0b9b9ee7627910ccd6b468e1', 'af75607f6113b8d220cb6f39dac48e9c', '6c03b79f1b5bf458eb3d538b6a5e497f', 'af0fe64ac9828dfa3d19fd929536b4ed', '63d8696a889e7523b0484d38c9262202', 'f0026f8aef8613d1fb5236ed2e19c23e', '5e96472c2f0dd3ad86c7faea94429e68', '707dbc1e4e002c5ec2f414f77b822e5b', '306d4ff6acb4316d5f6b74261018d5d6', '4381ceace7f76dbd323c99bbd3ae06ad', '598cd93279abc0a5a91b4b159ba9af56', '2defd1a4ae1f05139ba391eaed88e463', '4b3eb277904e831659277c8ad914a144', '1d81b4f8601503d97972f3aae80897b9', '996795706f992d4dfde439d9c5c2aada', '6b8447e223eaab3aab9d7e91eb4d1847', '57d6723ed246b2a1f466f4b253d04844', 'dfeb16ddf1709e7f9be2801aff593ef8', '13ccfa4915e2a323c13d80088c9bae93', 'd8c1db94a43b1e72397099b44d2135f9', 'f3845363b95580854e61e66342fcb93b', '46e7d0cab74717c18a6ac1c787b8d474', '5bc7374f8ef2771a913e2659de64a2a8', '17f214933e6178a1847c38ffc9a03c65', '665e21df5ef068c42d470e8a7151c600', 'd86910550bcf0331820e0f845b321c52', 'a9a292ead55f4f1de2632885a28bd893', '61e8a9876783d44c7b21ae666dd288d3', '1c3395c6feee440bd2551dd3f0ac0121', 'd532c8ed78bfbfa3c1d55500060d8de0', '72030831f209419ec436a21a451c0789', '064d5c3dcea5abbefa93b20fb795cd1d', 'be13ffe4aea1e90c17be5a9e231ffbb6', '7562baa635df87569538c2d61ccebe21', '05942d76ed882333707da7d914785b06', 'cea0a2e078ab3b67fb9910ab4774dfbe', 'ab5fcb5abe734d04f136d806c9cffce3', '5d8aeaffbac1af2ef54a742b68610ad3', '4b1389a47eb011d52422aa6c2413781c', 'bd9b60d50cc22d51f881d3587e94e806', '1933f09db56b4cbcfd46fb5d386451ee', 'bb4dbeaa197fc0bb84fc47cd7062d974', '81300551a5bb7904b08996cf7160e518', '54c1841c08ebe74a2dc7b573a08d17e5', '3f2f8582dd1988d5504293c51f233935', '6d63b667b090a88f73aab5f502ebf62d', '456336d1b4cdcd7aa17a3b5d49a9e184', 'a0c6fff291c86e9eecca16211c227e25', '1d703789f4820b95808b5f9e2cb4d1f5', 'e7ec11f3d85460a176e0d18311e45a39', 'bbfc6b363dd930795223428925c3e5a7', 'e94574afbfd881bd22146d3ad7b94f2b', '20460f226c918aa365cf39bfcaa020f8', '793877334aaa56fbfd0d60e6d28dc59b', '322c31c9b9243dc66314bb25bc4a23f5', '2d7c115710b5f3ca1e47a273dfb51d19', '0492391d0510d92634edb7813982116d', 'ae3fcb6b7b676011aeecafc36772efc4', 'a3316439d47e9a0c33804668af543fe9', 'd2d8f0beaec93c0de9d5b9e04e720a7f', '1f91f6706754b84d6e0fdb76c50c5041', '369e462c1522c3afbb1ff691d6a737b7', '7eff8cad2f0832c8189a9df227b36396', 'db68f8625dacc83b7ef7834f19c63393', '25207f3dd0c2016d0bb818c89804d257', '31422eb84d9705fe2ed1d585bd1b0797', 'bb41f1fbec2467c6d45c5bfed8315f1a', '335baef31156b44e1cb1522f0111df79', '41cbfa20be90f44d0ab9769b5867315b', '88a13f7412ec92cdb88bfac9bb3f3b3b', '30a3aaf584f81c407654857e42a83c3f', '2b56f6527ff77a42f5e1d29ed0013121', '0894a8b04a48b1b5bd870859c49c0720', 'a0fece33ed1f2e282824df4ff5b9c2b3', 'dbf7ea0efb4b34de1b4180bb86df5658', '99c8d44d8203e3d95c02f3ce26205bc0', 'd7b1a31f988c9c22cea6d00f5a38c482', '27b1596d8f79377ea0301c047b4baf02', '464a4ad64bbb7e38ef2be0e82a0bf1c1', '2e360c791af2b469d3cc737e24993fd6', '2f98684c69f75dc0380c18bd40b1f18b', 'd9336416af59f17cc9c4d1eff17c0179', '39435007f9b9869df4750502de966760', 'd1fa13a9b1a98f1d85dc2e3a5d2d027f', 'bf21dca500d46aec51ea6002fb265961', '802f3532bc851eb8aea07bfbe3fc31a6', '06c79b9a148ec165aeb0b00e05a19a37', '5722d083a071ba0fd959a061022ccd9e', '0d895ae9d8f26707e1218cf889d0fd5b', 'f2c4b8621ea09b74ec8411965456f0e5', '28a3ba9e2948e32b2495b18fdb40904f', '865d230eda55771cbe2175b954b8f409', 'b2550fcd2a22232b31951e921ffc95dd', 'e1404209f8746fc54e19c12ba808d95c', '952b8bd2a28d77aea6403ab3c7a29a8a', '24970edac4c603f637bdaacb351379c3', '7449c36b35e2db43f57fb93d0a65a223', 'bed645f1f12d6744e39fd4dafaa88b10', 'bafe6d073da561a54887bb317b618d61', 'c252b84af594a527bdcfe79bcec4bf76', '48baf59462a53897daed50a68c2f6e53', 'fb8e93e626ffdc6d159fa35a785853e5', '0a3c614743aed1f9d03b7eb77956f66d', '0ec630652896fe44ea0328b9183cf82f', 'd0492bbe9a582989aae9bf72c2c95081', 'f42425023b1749576389fde1066ca4d7', '375f2382004cfda5d00031af4f6e13aa', 'c41220e399d8622c4515227df8aea91b', 'b3f2f2a1e423c8b4f29d4ae892496436', '4756ce12889008231af16e98a1962c2e', '6e94298c9a81d9e0c9b0ccdf9745a89a', '601c1e6bc3b1d5f221a55f71166ad05e', 'b00db341085a4d00f81b18cf6494c70e', 'd34649d7a24742b97b79f7de2ea10a34', 'dc122cf45468ba9c67e5e89fd0315b83', 'b91612062021c940f269fed9add0dfca', '85b90379d1c2b8e3f2e7122009027afc', 'a7ce7beaafdf457beea1489e8e8dbf69', '9e3799b90858a49660a4b984d6fb295d', '24f9f25cf08db3c57edd8d07d830de58', '38362d021b2160570b13713073d1de66', 'cc438b04bc9c29b9fd3ccb5573473a3e', '86bbf6b2d10621b51cdc77a6a012bce0', '8cf5874f1e86da4f39a2bf9a7aea4dfd')
Table 'aa4391.4images_sessionvars' doesn't exist

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /chs/p1/lienzo.com/home/html/4images/includes/db_mysql.php:188) in /chs/p1/lienzo.com/home/html/4images/includes/sessions.php on line 85
Lienzo.com - Galería

EnVentaDominioyWeb

Este dominio, Lienzo.com
y la web tal como la pueden ver, ESTAN EN VENTA,
si estas interesado o deseas más información, puedes llamar al teléfono 651 84 32 04

Web muy completa, con base de datos y multitud de posibilidades.

Usuarios registrados
Formulario usuarios

Usuario:

Contraseña:

¿Iniciar sesión automáticamente en la siguiente visita?


» Olvide Contraseña
» Registro

Imagen aleatoria

imagen aleatoria

Expansión de los recuerdos
Expansión de los recuerdos
SALES, Sara Carmen
450 

SALES, Sara Carmen

(Visitas: 32767)


Encontradas: 21 imágene(s) on 2 página(s). Mostrados: imagen 1 a 18.

Propiedades cuadro minitaturas

Así es
Así es
SALES, Sara Carmen - 450

Propiedades cuadro minitaturas

Aventura en el agua
Aventura en el agua
SALES, Sara Carmen - 300

Propiedades cuadro minitaturas

Ayer
Ayer
SALES, Sara Carmen - 400

Propiedades cuadro minitaturas

Bosque misionero
Bosque misionero
SALES, Sara Carmen - 300

Propiedades cuadro minitaturas

Casa de mi ayer
Casa de mi ayer
SALES, Sara Carmen - 500

Propiedades cuadro minitaturas

Casa de mi infancia II
Casa de mi infancia II
SALES, Sara Carmen - 500

Propiedades cuadro minitaturas

Casas de colonias
Casas de colonias
SALES, Sara Carmen - Vendida

Propiedades cuadro minitaturas

Casas de Inmigrantes
Casas de Inmigrantes
SALES, Sara Carmen - 250

Propiedades cuadro minitaturas

Casas de mi infancia
Casas de mi infancia
SALES, Sara Carmen - 450

Propiedades cuadro minitaturas

Esperanza
Esperanza
SALES, Sara Carmen - 1750

Propiedades cuadro minitaturas

Evocación de la infancia
Evocación de la infancia
SALES, Sara Carmen - 750

Propiedades cuadro minitaturas

Expansión de los recuerdos
Expansión de los recuerdos
SALES, Sara Carmen - 450

Propiedades cuadro minitaturas

Horizonte
Horizonte
SALES, Sara Carmen - 1000

Propiedades cuadro minitaturas

Palta
Palta
SALES, Sara Carmen - 250

Propiedades cuadro minitaturas

Reflejos del alma
Reflejos del alma
SALES, Sara Carmen - 200

Propiedades cuadro minitaturas Propiedades cuadro minitaturas

Tejedora Aborigen
Tejedora Aborigen
SALES, Sara Carmen - 2000

Propiedades cuadro minitaturas

Utopía misionera
Utopía misionera
SALES, Sara Carmen - 450


1  2  »  Última página »

Imágenes por página: 
  

Curriculum:

Sara Carmen Sales

Artista Plástica: pintora, escultora. Docente.

Nació en Oberá - Misiones - Argentina.

Técnica Ceramista. Licenciatura en Artes Plásticas. Facultad de Artes - Universidad Nacional de Misiones.

Posee obras en Argentina, Australia, Brasil, Paraguay, Uruguay.

TERCER PREMIO: “Concurso Soda Schuster”. 1999.

A dictado cursos. Participa activamente en concursos, exposiciones, etc...
   Pie de lienzo.com

Condiciones:      ¿Qué es Lienzo?    Artistas     Clientes     Pedidos    Devoluciones     ¿Quienes somos?      Añadir obras

Todos los derechos reservados por los autores y por lienzo.com.
Copyright © 2003-2012 www.lienzo.com 4images 1.7 4homepages.de
Resolución recomendada: 1024x768