DB Error: Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessionvars WHERE session_id NOT IN ('7e4b59c69e9da35f77e2b38f6e0d3b26', 'a8bfe79bf606a64e72fbd09aa4b9a314', 'be671e6a05d777b868f56bf9e215685b', '34c0a05c09a8fce3ab94f6c7325f3893', 'a82d4a4dd9b9bd98c843682df797209d', '14ac8de08fae6937a455efc7a48e88d9', '522e053b60b024d37794e82828369e6c', '4c9ad569c70e0f6dd75b72baaebf18b4', '0e0bcc07b547d8a9be15e76265117100', '48f7e04e7a87aa562118a563ac991df1', 'd50042296e3a529fa25d9bb4fb352338', '3e6f4b788b3693e66f16229386642ce7', '75d57a2c0b6f8eda083cf9c85331ee11', '767b993d85b65b4d33390cee98820a53', 'b95f231bf63a2a8ef57f9c2a3f03d5a0', '55727cd825397fc196a243a246bcbb5e', 'fe9498093a5ec2ed84d5ba1e987fab38', '01a02f8f60523e430f43cc9570f04191', 'aa23dbdf27f7ad93f73ce06ce9259ba2', '7a1e86e2f9907312ee1017f9264717d8', '10396fb5f7be519b6762cd80287a2cfc', 'f3f12592a0b16f38b9008d43b98d29c4', 'b7657dfb1e135e6b84e7490cf19e951e', '9f2bafe725f907102bda87573eb23222', '694b064970188fad626803ff0f651406', '1598e1955b2f31ba23beb55021f5fa75', '3c6906f97cb21307dd25fa0a300bccc3', '0c058654e528d0b17709149bf0ac2ad9', '7e87cd35f32bc64b117c392dac29e8b7', '733a19ba8eef369dee83b074bdf5c9ad', '6f1d146d8a2d02557e7dbe89055fc9a0', 'd0896c0edc5895bf98fd1a3acce6d4d2', 'd4abdf2e396fd9934990ca54e784d3fe', 'f37edce852174608b6c3b306c9b96dea', 'e7e450432bf514711090ed72e52422f0', '02be5482bba6341589c8df627a72e5b4', 'f697b81f5648c3d70f29fe59dd07feec', '856b58f6710f0bfae0e8d375c64dc852', '8bf1d7bb4b12de633cda10141ecb9cc1', '5074a3492df9ea868da818fae448c10d', '56e9367f5e61cc9f824e47417a55c34c', '47ca73059c12301a2c1f95b6272214d9', 'df27bbaa5847e8887453cbdec005cbce', '3ed0d5a5e36f4ec89b546f9677741b14', '7711afb1792c2887be273748eebafb3d', '83894d43ee3eb5de6435d49338fd7769', 'bb9a73b609958cf2ca09fab9f7d96d93', 'c8dd05db2a0c2adbedf47d63385290ff', '7fbf09cc38d1779a5a9014b337198355', 'ff1a1e51f184cf761370d84a51750f4a', '0db22f02345b7883819b845e8f7d250d', 'd8eb567c03fc7e00e863f45d91600972', 'e3531939c15d56cdbdab417420671346', '286c00a1cb2441aaa64b649795bd15fd', 'c5c135a8e406ba6af5a49d8afcbf85b1', '3c4e29bdd15af8c3e9265ebc9120595c', 'e8a3b6b6d0bd31665ab750822bbc3645', '527b3728da30d6be8b1a66fed1c36f0e', '2ca07c5cacafd3c3bf8dfbc60ce498a6', '14b6304d3793489ea968a40f35344b24', '1b37f90cb0a23b6db7c2172b23ff41d0', '9f86d679fda273dc371c3bde6936c412', '3d95250bc7e948279dc11870e4a20371', '5c89f8ba77f0ba76c97fbeaf6fee313e', '0a4b5e800f4e62beba318a48ff667243', '4bd958e41cdb1a453045846b67b81961', 'e3a4bc7fe3e26717e92db9495a768202', '085c314813b6f0836f5265ebaecfd3a3', '277a487b6bb7d27fe475d9570d24e7ab', 'e23bce08fc14e5ddafef988275db6eae', 'a6e4e0155cdb0b2d2138f5c5f8bb8a32', '364a4ed8ac5870f9c67af9723b0b2af8', '1c5bdf7ba1d17d9a042f97d82eb71016', '8c7924174946f5409c4ffdd7e3f8b65f', 'ff7f28585df74156610a187b36e87368', '50bf909236a5f4412cbcdd644c64e5a4', '18838a77b88009d941a8ae197e123ea5', '10bab539a0560e52ae8960b17e112f45', 'bce7daeab2bb712abdec7f97ca11e606', '67ecfcceb96deea706e92a5ecc7d9c8f', 'c447ed5c12099994aa2d6541a5409536', '24ef4f947f6b209c1818b543954aeb17', '8d19c85a6a78bfb62cefca19d57ac886', '1793e2bc6097b0a7aacced993a957d7c', '103bb01a750582f1cf42e9a1edace4ac', '684aac3b729bd36b0a416145e56c3b0c', '55dc4005c2db2ee65205e0ab82f607a2', 'bdfdab90435aad83a3703e7b4ec6d794', 'fa6bd8f469f5ea0edc6c8746643ff185', '70f2a3bf9bd6c2483aee732cf7c7e0d0', 'f30065c52cc9aa4e30a45c9a9f5a0bbc', 'b781d4b2e223efcf390047ba30133e97', '18411c1f9b5bc0eff80771b08e5acf08', '44a444f11819d73b714c6ca1f5c43b60', '6c24acd913cb8de1362e2ff330056584', '8a75145438db579fbf7ef5a73e181897', 'ceb5da9e625dfae17383e7cc62aff18e', '95bef541122cc89f7adb760f6b2c78e0', '6f8d9877622783d60e335801e0637d89', 'b731c4654d02e5afe6362c0713ba4315', '9aa780171dbb5a561ac585da311410aa', '07e12e1e18b85e4cf31056ebd95da4da', 'de1dd0fdf1ed8105eb18e831bacbf1b7', 'aac96df72d401ae89cfd5978acfe9d07', 'f7d7f77505250b6c276869efa54e50b0', '400c81a5f2e8b19b2a4ec62be491dc6a', 'c555d4ee9bb03b3e50b60bafc68fe639', '4b4ec5ae76e6415ec90ed5e226098fe9', '66d8bf3662c63edde9a942440cfd3bef', 'fe20eb3fe2220aed09a0fb6ee782aa70', 'a29b4e25273332aa13e42e5141d12cde', 'f39d6e4c2ef5f838ae6c051402a71334', '8669079705312bf61633f1103fa9319f', '10b66d192725585310619a4e9f92ed2e', '8818b1b92074a21cb6c4cebdf3fe725c', '27caa7c9acae6e8c4564d54d917dd660', 'badd0e1464e602940129c350214c6cae', 'f3c6a0d50be9e41bb13e047bbac1087b', '6a110b54077f5c3eb5445d27f89ed514', 'd4cde1230d2e5b3e172a80bebf64ecb7', 'b099b0a6e36e1b51999adff35a4de6eb', 'a30ddc4f1b71c11a7102ff54044a13e9', 'e69c7c8b5c7205bfa27da9b1d64e8b77', 'f51a55c631a4209c843348d0bb5d0e78', '29842640e2217259c8611e578223f3b5', '69d78a4d80e82e95d20d8f5f1725b565', '92b1c4a9960bbacd1fc36fd8dad66048', 'ced9a609f82e2c498f372b47a317cbc7', '8d8e9c0bbffe08eb60703307d61e2c0c', 'e60fb102756ae01da026eef6c863a5f2', 'ea54f6895841415f4b56657fbea39b72', '1b3748fee301fdc674fef5503c326d25', 'e59f52a0ac326d266d2dddb69df8bf67', 'bacd645696d2fc25e444d7a48683201c', '48d7999e3265ec5de9502c1f9f1e5173', '0a1fb6b92fcfae319a0a6b54533259d3', '5a3382589672129112ea9b40bc8b56cb', '2c133d5bb6dc91046c0e3d507627da2e', 'd451f1523396a837c21460a90a770e46', '8c0c9ff2c86fba4cd3b76340c17fcdf9', '7a86f3a270d6bae00174da337aa92504', '00e5d4c1c3644c16385da0000870bcfd', '539ef834e30ad5ecaed4df6e27889c56', 'e6f0dd2216b251010b084233bbc267b4', 'db69e2ee9de78a079de57af0669440cd', '6b71be0867922a70f68ca7806602de85', '13edd842e217f6bdb0b3fd675e9ad260', '28db2735cd3bd33b2e1e43384d63c581', '6ca3e11a96e2cc85df4edb00c4ca4b9a', '04cf3ef045874f26323e438e461159d7', '42b00d1dc27b742044b6d818f8d578e6', '836a5ec515462c6db8b60060156ae8eb', 'f2fb7b6084b8043f7973d6a9cf69dd1f', '830c32a25c58686efbbdb9d0e611e3bd', '11d082d1e150d4f31a662cbbd099837d', 'fd750f03e29f9cceb1eeb467fbc4adbb', '9487df74d1dd66e95605090aa3792867', '3d846c6a086cdf8dfdf2708f7d3a9bba', '813245f51735861ed050313554a3a13a', '2ad5917420813ec69c7834bcc00e0d9c', '41dd2e4ab61c876959047eed96752b16', '69e9c68461a32856abc5b3793e558760', 'd4e76f738bfaaf41fd03bcca8f5b544d', '8d393770baac3bc59cb0df8f113e5b1e', 'e09e231a41eddc60be36fc8f156468c4', 'c234a805847766aa34f4899e95bf76d7', '76a52bdb68a4e238f4a43cd9a9e0337d', 'f0dd995ba1cefc9b0223ef6a516ae245', '37ac6e0dee074d100aa158a75b73d5f3', 'eb420b1a06fe2d627ad3cbb6ea55b72f', 'a6a93495956ea22a9ff25ae34f85108b', 'a8bca2756f62c7070ff432f294dfa702', 'b966c47ffa102990051c9d94c5681f15', 'f39300e61f202e599141bcabf2689088', 'ec8e05dd5bb243d9e507964a87b7844c', 'd83c419c5ae24ca6c927ff266a06c7af', '542f163455e2e8c14cb09a4402a9a272', '0ec8ed25a55e68ea5d383567ca8e524c', '05c77500d031a67f5978c6e1180ea4c9', 'b8e9e7021c40ed9205d25cf7a5dbc199', '90345d1758d1fb7e5da938c1cd22db3d', '43aa92eec77e9b439a81a786ebeac313', '64f8f933230b45eb8594bbc45fccc46e', '9f154e4d458f30fc4143f2f7d3e29e2d', '2a7f0232cdcc13a3fc02dcd0f5af8b0a', '94a384f38df3aff8ae961d364cf8123c', '858d66d1b7cd0836bbb2c3531baff876', '9061bddf16b4ba7a5e7f52abdf9051ab', '51406178fe36cbc6249e6c14e95c750c', '8c6dfe3ff468d52124ea756e235ff1aa', '2351744b202458b85bc2f6ae152e1ae2', '3131713f641387b35b96b3390e48b073', 'fa7d82cf3abf75d3fc46b2dee1b2e390', '6d42d52e24889541f8aa3bc346f65741', 'fea6846916a82bf4dc6ffc7142068730', 'e07dfa1406efdce479686d842a0394b3', 'b3565b3fd8b0e852923acb9eef9b3f20', 'a702e1ee44297d68fff09480048169c7', 'b5bd097f1236e5baa5dde05d0b33f7ca', '735f6660fb20f8361fc3a2ee221ef0b8', 'ae73a4a0d0f094ed74a8d01713739218', '16787c149fd8699844bd2f514b97f758', 'a2b1527e8ba6cd69a3b52d27d9e75eab', '1f7062f0f8e88ea2405378d0bcfa138b', '070a3f9fffa8732d9ff2969665b193a3', '837e71ecaaaffd352b832fafc275cc1d', '729097e5db3f9616ff8e96d30e20f532', 'b09cb39685ae6fd87b71193bf26b63e1', '2fde942d5921c37e0e6795f478be5f6d', '8756dbc98e3dfeb5288c8063f9f42ec0', '472c395c6ed9b2b0bccb31bc2fe02277', 'f03822dffb99679d8df887230a3f8014', '97def6d929a30ed735010544d04f54bc', '94db753f1e6c4984513f8ff7f697af3f', 'e3ebb00a2314a311545aac5197478575', 'cf728d83550ffd5fb3c406f3e1051529', 'e548f3edac77141c396d7f52dda25676', 'aeb0e80f4ea39532a87f79f87e7f826f', '7212973e2f6cd9c1f5335a7aac11ba04', '16684d86dcffe5dd1b1a11c7e0b82886', '7e95a6e07e309069e94fbb28a255b8a9', 'ed77c3506b34ce29ab943621b160a8dd', '25fd748729a00df04925c5ed6ee6c180', 'f6b19d6b20ee0ad7c93fe63ac37984ef', 'da05bcf01e030f930991d8ed8bfcc5d8', 'ad3451a774065d94ede4f683c1a89f4f', 'bae7e3ae80291b85ab1a9b1a70d8369c', '082f5e067b712ef2e8de451edbd82cc8', '3013d6dd216ad346f029c30e7e901b84', 'b8d6bcb3094535db541d1353a4285f28', '4749323ed4fdb64e25bef5d000057672', '3e835110fa55303782b77980ddbecc1a', '0ee71ecb8465e0897dda6bcb52f8b8dc', '926786ec22b09ce9cc06505fe1403214', 'af38c641e69f4e69166b951ebccaac2b', '588967364e6f24560af35147f9cbb41d', 'd2c3d612831501cbd4bc3ef68426f43f', '5c50963305b9180ad3edac1b28e08868', '25f136e3d1bd5fe259cc409647d51909', '49d408e283b22d54c6dd0d475e54bffc', 'ca446606f4d07f1654006a97d6a71502', '55d657e18b907455189f6a4d5f83dc96', 'd9e56e6c9836c6b1182b19f8a1347873', 'd216459d2af54eae7d092c5b44d4b99f', 'db059e411c8637db5f48105cbb69582e', 'f2f191292cda4f50bae07f003ae0cf3a', '675eb715632df4143aeb786f771e59bd', '2e07735be4cb2a42cf29ba648234c76e', '76dc5dcac6b07476349e577260b3e8ca', '766a2387871bb095e96b1f1929a778fd', '4337302399692b77f3d6a28ce0fde79f', '2620254bd1fc4bb39051a61addcf2872', '12f622cfcf902953954dcbf671bec374', '2f77720d236c70ac162f496a3e522398', '6f86caeb7da68d4e9c0aed1f9ba96c13', '64d183c6822b7d2db8cf04e9f09eabee', 'df377cc5cddd568871539fce403bc66f', '55e235827880e71d70c38c82eb6c15dc', '6d2563787c7a945edca194a9cc1de96a', 'a2799677924f6ad0f852d81676c47d4a', '5b909b635180fc7d611a3984c726db59', 'ada3f9b438a179e647345663ebc38f99', 'cf3a4f4e45fddaff94053662a997366f', '8530389e78abcec33a209fccc6706068', 'd51face43f6b2ffd8288a6f42b5c51ce', 'b4d88ca1f90a69b0b42cd149eb98da40', '52cfd1d7556b9cd3e68321e119a4c423', 'bae8744dfdfffa6d116342321f29789b', 'b0a68183fdedc89c729ecd83ca646e9c', 'd417372d53afb160e6ae7cc9059dad94', '3eafbe4471270951c1133914d0529d49', 'bcf9ad9179d44e40c6098ea8751751d3', '648b6eebc8d0c5f33cb6d650f163c6ac', 'd787a260545839efc4db1260d5ca2f00', '4b60cf071277922c3ba1b86e5f52fe3a', '50610d38ec21ad40ed3f5ed7c4050a95', '67fe96303d18e105003dc1d0dcbe7192', '53db018c55a9a4e9d0d705aa3ac11f99', 'f0d6c3629809090c9ad83ac1764862d7', '612b65d37ac6192c17b1ff7f0473f528', 'face03cef5a864eac83a8d595e4f73ed', 'f2729b2d98566531e96d8769b402b1c0', 'd0a9104b5c8d4c5d2a1785f5bc84ff5a', 'c4706635d13ab167115ddf3e4242921c', 'd0f1fa5a1d586a5b47c843d2e4341d82', '53c3b124329be207250aeec172d72928', 'cda611d1a8dc5e4621d332e20ab12e5f', '409fbde4428fb8ae0aba502dafb2222e', 'b9b25d31e490e1d64579e9518c901d65', '2686db088f0b88ef22cff4fa9a5aa4aa', '73820f4906d5bb55b8d16f9edffb8bb0', 'e95b87b696bed603798a336a39bfcada', '27f9f9d683845219258bb89967d4d046', '544d3df1d42349937ed4aabd0a51d565', 'de22ab6731ecd788a962cd196364b79f', '0f8d0ed11a6544e97b8efcac2e263f00', '49a459edb31eae5ed0b8ce0e221b6a42', '2e64008302a2cf0e162aedd30094d3fd', 'c71b091770e9be8f32b911b5e664999f', 'b5a44a7740f61fe1ba7267e51ff94c24', '7e8648482f2041e996267df55763693e', '25b357017d12f788afe0b8129a66a208', '1c0934c4636f01d959b90e04c2e39179', '96b2c12e4a4e37c781270a885c4dcebf', '43de69d2b12aa04223e8fd57846261f6', '6ea2c915bfbec35f0327a77d167497e6', 'f6b08e9a8ec10ae2273addad66fcfd97', 'e5933052acb38ba74d124b5835701e51', 'a894bd69950e62bb04a66ae456987395', '118162f5ae91ea4b10c5455264bdc4b2', 'b7f351965505d3d97a485a42f506dec4', '5cd0a9ad2442d632d7e0cec9b785b9f9', '1fc0693643ed1c75bb6c74deebf8f183', 'af4cc6e38a37714944c0e86e25843379', 'fe2d1049b3ed40c21cbbe17eb34f53bb', 'b56e40dddaf32c1e49a77b4c11534efa', '2f6b4c3679b0f2a1de3a629808337fa9', '62a582cedccd18d970dd8e67c9277ea6', 'bafc3a21a96906e167f77d3bfe43e159', '88d47813640b9227d9bfd97f8fff83aa', 'd528349672c773abbf10de0de57a1942', '4cc420d9f74d97eaceb289bc59b5471e', '5ef3af105fd3f7d6fe674c456aea3ef0', 'ca7b1747649c613d2190ece0d6fa8f00', '8605b92ef9e8234a7920b0e46898e15d', '4275b961ffff96dbc685970216bb280f', '3df32c4415b8728fc04f677194328361', 'dbb01fe14a20e27b946627b5f6c38fa3', '3285607c09be432b0fc52158c76ef434', '47c24412f1d9bd73761b3f0078ffc4ad', '02acc79bffa4a556a196df4fbead4dab', '1d93b536cb26fdf5eda912e1d07e4734', 'aa2b9e86bc8ef64a4662522f55882567', '6c6b2bfe5c490261392f43ddcece0918', 'bc1c66135ef39110a9d00f2b1b6d9755', '013db2ce0d6f5601a19a598ce174aeb8', 'b62f77ab9221425df68df5159766e6e6', '076415b27967ab2252c3d3017a595671', '96bb18de281c49a949c542996da42501', 'e13f29c54abd39fc90176b9dbf844655', '402fc2286cb888428de8c6d727077329', 'a37f266d28ee3110b882c1d76f0f0c72', '0fb6622e2e6746701b98258d87051a8b', '8ec5a72dc246f29bd0ecdc0a75b91a8e', '98b0d1d12cb5083d78807a307b361f36', '737258112c258535324574c1afc9cd92', '3b736d21564a99f7ad3f06ab133b4d30', '52313782df9b72d1e5b5351f68d270fc', 'ac2734c0afb7dcd3791950349015af65', '67c0ecb2d4d06b9bd72e4370438e7f6e', '06049a65e3cc3f0e656048ddd58db500', '38a42facd500879982f13f875a9415ac', 'e23f93fb5df8bad3dd1661f256a8732b', '5df9485429972ef911711076fe7edda0', 'daa029eb31d4ad6ea9e91274a6f29ec0', '4110ea95285fc6c7f689bf2f6b42f9bb', 'a90a83063403ffd2045ac821d3e417ca', '65ca73b3df866364ed094b818e2cd51c', '5785def88cb8325a5f9cb1268232ddbb', '52e1f4ae55d1c5b2e372cf1650e622fe', '73116424dab20aaabef8fcbcbc246e2b', '3f2f524fdc8f652e40e477ca584d44b5', 'ce67eee827a637ab81abebb6e0dbac0e', '6c44fa70ce37c325170d32c1cbc94d7f', 'e8845143152086fb97a8357828d09468', 'b7044c579933e25787cba2d985658675', '72fbc0287e898a8b6f27594cb437f700', '6f836539a4289f42c989b0d98a9b524c', '4613d7169cec92388325e98e0da77497', 'ab7c0e1565e277ad64afad5ddc3c1555', '0df87832e29541a89b052d6d874a237d', 'b87e7242728ffdec68161fbe3e94bd85', 'ce0df7c86cb697a644fb0c43b6c8a8a0', 'c2d769cf1bf3a0c7d9b981d09dbd8caa', 'cbbffcbccf9ee9c9376b39a0a536621d', '0584d8c581e812eb5da1320a6e9750d1', 'e2f68334f9be11b06962f3fdce647d71', '873aa3a88e872facde48608720a4da93', '84bdb95d9c6609ebdd0ee6d724bdab61', '61f7bb3d92627b038d645864fc820076', 'a30faa25db363fe2ccb2991d3205ab68', 'bb382d9c23b1df663d1bb33295cf299f', 'aa098a817193a49b44732ee498138f82', '8af12d86fc327cdddf473ea75c419695', 'e7f9563d83823e15341767fa031337d2', '3a7af7948ab491a2cb4c8c25feabd54d', 'cf5738935e79a3849363bef292b21771', '633b0694f4a349edb4c29b2ab5a8af6a', 'ab80e51caab9385a48565be952e8fa07', 'cca963fd99ed4b4cf0cd581aaa5d71d8', '1b0e7be6f8c08b6c9ca929f5d079dcd9', '632766a8d1304be22e446426411046a7', 'dba15cfb0874aee8850ba11072d31a15', 'bd94fbc319a694fa82c2bcf90021a3b5', '632c37c5c3ee6a7cb3610b4a1db7d2df', 'ae543a1660f2eba581495b5e2dc8bdb6', '1d23a3d5b9f7dbcffcefdd184b5835ca', '2bac3794627cee601052f5ff75bda0bf', 'c0141f38726f95d226f96045e3729e6d', '690787c0ac40db09b09c5e9e8993bcaf', '5db2a75209ac21ba246c8d261aa5bb7a', '34833bf727d385e83b3e0004627794b7', '0ee278a8e4e1ffbc53f955dbd3794f96', '69279210d59d81b5edaba5f342cb1dbb', 'd41dd5ba0fda70a10c91df5710f2a5d2', 'd78de63a321010779ce6da2030a7afc3', '4d69f267c4199cebbbed4c42db2d3f69', 'e1ac75e32b22b532e84b42c8a1d48044', '6bd80493899e7728a1905f6d7d094dd0', '92dbbfc3e02e4792752487f9da8f52ae', 'fbfcafd0c912e32fefa04f0c22c5124d', 'a12bd5f1ae8e470794b0b20d82d8ca07', 'abff36cd271fafaecefbb57c37463d35', '7928b2fb6b984aaed90812fd929ae7ff', '4b05817efb868a56ae0446d285491550', '6bd12ee9d5a150492cdecdf3ca3168f2', '3fc56060523d4bb5582a09ec98ef01cc', 'fe3999bf31133e5a4a5789bf696464f1', '794eae3204afa074c55f90f5e51b8524', 'cb10b8d7a7fd2d878aed7c5e7641d4fe', '199d2a622b01bac6773df2d48b507012', '65b538228cd1e4e4ac5eeca295bdb634', 'b10997d4fe27cb58a416e05abd1aa365', 'bb2f52587b726aa5d41d84c1d3f19363', 'd1073ae9bd721f546472497234324e3c', 'e828e4310891830997bf4c4349a911cd', '80fc7b73b964d2b1a2e68ae83904cd4f', '5cea54b9947e9958ce5ae0c107b318b5', 'a9be71e0b5adc6137ce3686eb8a32796', '2c9119c5d7f17fdce85ef328955e03e6', '08ca397384446693cdde4f0f808e1407', '489c90187a5d1d3f1a87eea596311173', '2a111b2487b882cbfd2be2e3e21deeb7', '5e3c78432b01ecec2f407bd7ebe6f2d7', '806a647cc6c5d7192baf8beb129f39c7', '16941f137522706f1d60080f06e78a87', 'a8df338445bf1634169f3a02c7ec9756', 'bfa7cb5244b45fac0a327bccf76b17be', 'e095adbe0352e545e7366ab4d57c236b', '790e794c478078331756cbd8a3839f48', '8dde353dcc1269064563f5cd45da8ace', '026831ef6e79b85451b28003fbeecd32', '615e57cad39695edae92f114b06fbba1', '19fc24e9b457af2e4a70af80504e80dd', 'e4d5d1b534ca6dee7e03e66864d08c98', '06aac5e46aacced587ec6a0f973d1d78', 'b8990384615e4e30c2210906548ab420', '953e78ead51e07af25d9c16ef752532f', 'b84819c9affbc739ffb0b3c6767efd8d', '0bf8ad78b0871b51a60cba4fe2411587', 'ca212a5b1398f4f86a6e49981f9c7494', '79961e725d1c7dd114d43cea7eefce5d', 'cf3df2e6d2eb784abfe196214ce157a6', 'a6f14233d113c8d704d00d104886a4a6', 'a9a1058343d41f6b96c97e1cb7526129', 'd68c89291c4ab5e542a68c4f58f234ca', 'fa19c4f5c6f28f00b3d936623b85bab2', '526f2fc5a5242ccca2b1bcbac6335594', 'a0ca239008e31146c007a7a5dfa77515', 'aa4e2a978bc00867187975619d334f8c', '753182f11ca15123ce3b9e612c87905b', '1b838fc09e5c28d90abd056f37515e15', 'e7c8dcc8f04a41dcb7b3cdeb01f2423c', 'b8247f7d9e556714406d102e4ff96ec4', '7481a2fa8448d73ef5546cabd55fa942', 'e041aff89bcc543ebb6bce413aa476fc', 'dcf1c0e4d57eb8d43e855f28fe0a28fe', '3ce6a479d1fe16be4c31bccf72f4f12e', 'b630f69915f2d422b39ebf365a320e75', 'bb54c502f61a3f14d1be909fdb6bbdbe', '18784742aa5da34c7fd9c0785132b2ee', 'a40b4f56f38b6c07be7e31ceb24fa65f', '2acd45193d4fa27cc48d06c2938baab4', 'b8baed7620ef24a1b084993f3f62173c', 'a27717dc26d9b00875b0c5363bfbf6e8', 'd1a5cfac99f620772b0ce06ba0de9b68', '756160b94e92968353e60326417d9c7e', 'f94aba84d1420c74b8fa880dd351e72a', '7200f6fc49fb5121fbbb3db914a42af2', '5706c55f7453ca5a5468dbdd2e864de0', '10c116b62ff3afcbd2441ee8ec76805d', '1ab0eb5894eca7c589b4dc8481d13f09', '487320e2228edeacf8612e8440fff9f3', '0d68632a4f5ed5af2b7d04ef53398c51', 'd2c48b45850fbdc5fdf01bba2323e846', 'ca01ddcd55e360fbc296e72c76015999', '0cb360fa20b37531445d99dc5e2209bc', 'b99303837514ddeecff33f49c12e7bc6', '90cdbbca2ff1e0e41054aee5165a44cf', '8bd3f1004f06faf76575d250f3a5b526', '97496d710d4ae74f8466996e98cb9330', '5c1da385e74a7f6ab0fa13a1553dc547', 'ead584b22bb311afc5b15b110f965768', '263d90b3a3eedb6ee5e52098368dd2da', 'bf183dc12c11e59642f6abb4bf986da5', '35cb6ce580f1b3ecdf9c12c4c5559e76', 'bc0fa9502092d48a39f3209ffec7f5e4', '07ea9ab73f4fe609dbdea253f628ec9c', '5b3be706dfec7918936ec3c19c324ebb', 'ba290658032a1d37ba1c7107248ff72c', '81bc2f70f84d8f2e3c4da51cf777387a', 'ab8d7f0adb853377839967d2269efc40', '2811ae5f2e63a03e9a345c15ecbe2de6', '7201a2663055e4811558e54fb318ed2a', '088ca31dcf651301d4f132c95b8fe78a', 'bd5c24747d2d539d1566db022df8f1ae', 'b26a6feeb072758f85dda85e5faf0ae0', '1387df7659188749eb26c33796119f39', '200a41b2f2e344459f62193646f3219c', '2923a2ca1eba91556709432da947bb85', '21750a9028440e8cb923505164bf756e', '9eae130be44fc249744db6668a077d3e', '61cc959369a8413a3d8568ced5bc58d4', 'd23ce6817e7374255559f7162b4af9c3', 'ec3a68123acad0500b716fe3233eff4a', 'fb129d87f620665c7d953ec0392560e6', '951398cbbd13901c89dc59568447d721', 'f5fec3e33186ba93165382b85a4e8c1e', 'a26fb689ada9d81a8a4e512b9e757b35', '029bdfb6588165e7e930913ae24ddf68', '3f9b883b0dda9a619f60bd9f708da76d', '84a82ab9b3e63ad932a352b60780b4af', 'cc09a126fb71992dca98c86ca0d34483', '3ca52a194329001995bb27987d8e9810', '3f2473d4dea1a1549a4bbf36f7e84551', 'fb0965a4a86801a415cf346b52673da5', 'd10979bf1efda8f5c16f8d5782bf637b', '67b926e993c9657ec0a8d5ce00b4b844', '06f9dc5bfccaf944f8850df4d342d2ba', 'fdb3207ad9ecec7e0db405cf514ace19', 'a0b7719913d61f5805bf304eb02efaa2', '9e0a60e4ef9ebc349a062f3f4a421666', '0117e6177f1b696ffc21bb4c8968a7bd', 'd9a9ab1d9c2ccc29c57f8085448395ee', '4ded4c6f1f97beb88c30ff5ff1973618', 'c5912d3556744132320c5f28c3b4385b', 'e625a82aacd5c99b3d4fbf4b5a34f67e', '2890b61e8bcc8762d1929f0fc0ab8ceb', 'c1c3a3514ff6fb2fba8aff159c929725', 'c00f7bb834adc985beb7e5ed7f8d644f', '368840e9be42825ee413bc49446d4a49', 'd2030463f2321f3fffc87ab1b201201b', '6b8014f754c916a61db2dfdc5a416aa1', '4e9af0f98d56b691fd6daeab0bf640fc', '36b7b32bc4b04b04595b93d38c86435c', '30d45ce5f05ec03bb4be319b50024fcd', 'b8b8328f5dfda0367edb2d4308388854', '0b84a01b29a58f6e75a9968f1c8673f3', 'a787e1b8cac1b548ac3589bf3f48d9a8', '3037fe892f41a7462765eb0d8d3c4723', '736143844e91c95905c70729c76d2f26', '4fb761e249180062b7fcbb711402ba73', '31b343b8adb47c792edc94ee0b837c3c', 'b7b0eb63a564b7feb84bc90001073d4a', '0810b3c5eea2cdd4fc3cc5fac1c02d97', '6d6d289e08b301f1aaf70e1cc9fd7611', 'cdb570551e989891bdaf296b8a9d6341', '818aaa062d42b5a62520bae94add1f5a', '7eefe01cdeeade8a857026c0501784b4', '6442d515d6999072a19cf1d07891410d', '1cdccce2017cf934aa05ca957e5e78c4', '8029933d96abb9b00c66922ec1e132f5', '0206367171a5f22327f4cf516132e2ba', '7c2ba742dcd26ac8bc5f27134d4cf52f', '77451a74cae1c268c9fad82e911bb523', 'b9a764f5d6865f3ad9b50c17ac962660', '2b2117bf3c8963617cebe66523800b3a', '6006902cc0534b7d839ddacb737f8827', '14f3f4494594a083db7e34d42ca6c81a', 'b8fb25957a5cea98b4bfac9c8e874e89', 'fee12a80ee07b20a7005ba5bd01ffeb5', 'cf7a1729357429b0c665005a1e10975a', 'b5f8683298cb2c6788f2922cdb7290f6', '90fb27a15b2b8984098e88c25f3ea72d', '82cc2f1f86be980e64db73148e22cab3', 'ba3e000839fdbb6b836337f0a457dd34', '92f797acac3b30b29cf2d523b81adfcb', 'bf7921b94ef835a448167b09b7c46101', '007cbdd3c9b850847167b2f0d2164396', '587a75b0c5182bbf14e292994eb20c02', '95c4dada397d9c55db52e921804c474b', 'a6dd7953bb8e7d507a622a8c7cee8cbf', 'ea377c2dcb0fdfdbec81963e61f9d4f7', '9ae44ea1ccc1241df6cfa0ea83544791', 'ad56e9db68c329e790d7b1e8858e38f4', '68a616d7a48721f87365dcf7a488cda1', 'f165a4a2ee8230edc38dd35098450a41', 'cce0398b6c900329915c56c3c66fdbea', '02d31359eac48ed506c8564a5968e9ac', '664fc4c89ef137764c1ad4d849b7bde4', 'ca3951fbc67ad950dc096dc70c3a72cd', '77ee33e9edb2851caf8806d65652fea0', '0f8f4e3e82d5f8aaf26ed3780557e74c', '0de49d7d951c017832a6a9ee4ac34cda', '580af477ff1a207293a312ff8cf55f83', 'd7877c2de3f2b2da8cbccb0019748ff9', 'dc9440ce680bb3a03f3d9c385725c149', 'e76458e7bddfbaee331327c81887ef8c', 'f9eee8ecaf81e86764a1d12968e618c0', '3ac568191a968013301d01c833ada222', '3845c0f839e3fe0b4f6cff162dea6a55', '34569dec2f971921800a236d31dd019a', '56c8c6ed732575a37e8afdd8b85cc97f', '30f71b837b40aa19360a00844c67b5c3', 'd8d0190982787c50d077ac2a0324505a', '7a49835237c596eced4b638c5b4aeaeb', 'f5ce5e7b1e4c6097940d0ceeeb401f08', '59bc695b201b3fadc424f5e166fb271a', '155d8e0646a745f7d3bd4d8c5dba9b33', 'de0cc6c07e1b1b84bc576ccabe70efe8', '11b2a42188660f272bbf5093fb86e58b', '9c7d347c42b1d7b775e87b946ea3119a', 'bafd1af437e1bf30c30cc32ca0f20a63', '4b2347428b11dd49f7f547be9af9dfa1', '24d7a5d488e2da7275911bd04612f74d', '18724e6b850924f1b2998fd56a25acb2', 'fa27c9a7f93ee317b9e6cd70af72fee0', '12d2bd650bbdb02604105532647588e2', '1c359c5a786232472f12994609e87cb5', '2f3f8221d547d965ce63b9c577f68e17', '04db0974b23bcfaf4e86ccbfcbd3a545', '60e5a71de4d839fa47927c4caf2262a3', '2852e103a3cbf6de0d34bdf7d42fe09c', 'ba9b14a3ac4e0a21e050da5c6793f923', 'a809c8b05bc7db08f3a824c0d3c20ecd', '3d7cbf81f8755f5712424be79dac9eeb', '72ab5e47a0772c3930c0796647a716db', '835d726dd03aa706b6df7cf60a16d02c', 'facef450d77c8d0745f63f95cf94ac35', 'da0f6cc8cc5fcf9c8390fff584279737', '1258c1219b0614f6c0f4e4bddc7f8dc5', '09b6bba9b32430a8b9f598aabb4dcf53', '96bb3994e9266b5c00701465397f20dc', 'ba0eef4c53014b1e8f0d9a1b5eb2efb2', 'cf091feb81f3bc2fdf96373f79074de7', 'aa7b05a745f4e12f37cdfcdb5a9ec2d0', '010a7d2b6fe906fea3480e7d37466e90', 'f7b9df196f919a047285450437852e2b', '6cc69383644811904e2baba93a0cf4f3', '4b37784cc6201b0b9378178690933f35', 'c1be3d43e4595e6fe44fdaa320e05ca6', 'f2eff77fbab71acfe337c8d9395d4278', 'c6b4a18e6efe3aa3b0977946977c02e7', '256908cf34b087076af3b66dd83cc433', '107eed9d5ce202668a0938372d1836ef', 'cb2e3f99bcc5348358d07c7e5a11b02e', '14c13df4eaafa1437e56998bf9ae1231', 'bf873f9ed9d2e903a5c62f2cf2fd9bca', '458196d002b1feef144608a9ae3b3db0', '7bfe30a39f2173cf902b38bce8528bef', '992f82366f13a34f0fde33dfa824d1ee', 'f26263fc73f32e23b8d2651dbc09420c', '6bcc7832e814d28ece86192b4d955a61', 'e2de3f4955be67c9e09ccc648fcef06d', 'd42c7bf9373860b4f54271babeae4ba8', 'bbfe13abba4746ded9f161fd269e4d5b', 'b8ba3c1ef253e33189099eaa970196d8', '805fa95067c5f8abc0de09145099543a', 'b272318c8419b01e4bdad4e3533da8cc', 'dcea7a1849d0fc9e45c7e35472f08314', '8e67e330591be389be18dcaefda6414d', '1c2817b474138abca0ef3f421ffd5fa0', 'e57bd94e642aaf3f6178e4505e46d9cf', '4f488c0d2c99a26a09ec3be47d2c5321', 'ac671c05a5fefb0e3ad0108cf95383bc', '6ab6513cc5d632117ce11f6b239113f5', '153faaa1d9bbd13bd552a741451bd495', '3a6677248fbee3a29b51a9584b0dae3a', 'e9744bf1d7ec3c41fbd67e6395a13cda', 'c5d7e88710cff07f7a99e11fced4def3', 'c9c85625be531829ccabfdf569e4b452', '3a597a179a265869f4330c3a160418bc', '362846239355d67912ef70cc172e666a', '219f7c83bf0283c036429a6193f7af55', '61b1255a911510179ec60aa966e094dd', '61cef8dce7321261627d9cd2f2d9bf0e', '928d1de394d04fc76dae2cc21689a8f7', '06bf160bc43211a816bbe3bdbecdcae4', '71cdbe709d9791330404a37532b32717', 'ac86322981db5f9f71a0cbc9ad628359', '03e2bd9a99f9a07c745e7abee220fe36', 'df9239ee5de3db7ad3074efc8a51ea7e', '8f6bc08590b6a30055ef9cdbb18979b8', 'dfc53b6fda62ba208211c390d3a43e71', '67393f1494a1075743dd1c7eb359c5cf', 'e9ebcf6c1c5109745d20092a8b0cc414', 'a971f6ba451bd7418cb6a4d96c727d34', '97afb1944a2eb501e8579cfdb1f96611', '5835c342c13bc44bbe13b4def620c04f', '4086fdeda62efcadffe9dac822904968', '3a2c0b845855559cc144a9030aaa50dc', 'de20a08001a6ac2413d235ac96f560e5', 'b3c53c0325fce91275e8c882b694bd85', '77fefaf43d39e4ea632df7762970a905', '50433e98df71e9f5596cca16b9335c74', 'c078d9037db49c0b5de0cb48e885fe09', 'd800a7bc69c4c452a0e2b517cd03c675', '07ebaf4797aed1623043e5a2a2e756e1', '6d121f72cc1d362f0a87dbb3dd1dc3d3', 'a3d09f3919599ce30621cd7fd90f5359', 'a1c8b1ca7f18f2206b81a8977a2773b8', '334b972158cf9e63e9db5a06bc731815', '781d4ced6896f06a1df54ef19fdc52fc', '2c87bac47ccbc6370dc6e333c9edbd28', '61342b50620e833025984772a10be8a0', '7656bb53f2e208e86f298b998560c345', 'e1e3bade5578ce347c0d37f1862f5c59', '17a5e0a406494f1cb08bb1682a30210d', '4de0e81c18107ea49a4bf0beb5539f51', 'a469d04610be2869886946fac966ef18', '4c3a0d7c442ac6c378f282fe9724f7c3', 'e9fea4dcd3d145ca4868a3af26d03673', 'c762e322338e93632d7839b850578e9b', 'a2de929cf228e32eb4990f910577428a', '272e27025fb5a2eab961a4e685db8397', '238d773807648cf7977df9a66e435b54', '1ca4bfdebd144d5af67e914ab3006e25', '2d9b7456782cdd82c2f7ff23f329625a', '397e00992d3f487df1f5fadda4e81c3f', '0b212f001815afdedfaa743094b5f9fc', '87f69ea505eba83782ca17cfb186e7e9', '5c3b5b1b482f1fecca2fbab290439d31', '179c6cc7c46ac7b7f5085ddcc915deb2', '0bcefbbeb317fe4ba968799b2d6b8a98', '1f3758a39fadef52ce6ed13124948aed', '783c80efde84a51c93ede028b0b99954', '7f2db6e7c6e795b25149464a822ae811', '055098eb219117ea7f6dbb3861c9d641', '84824b53351331fe747ca8a609726dea', 'cb41b73c17bbf33d10f49ab12f4297cd', 'd547fd7569e1bf5bb9c3fd73b12abc0b', '6c341e6a6cae604763c0790e567b2804', '5713e7b61139373c7206eed324bc68c2', 'ed6632410f583d9c20c920b53988d560', 'e76da0072f666d40f1a4af60defc48dd', 'c162bcbf8baf26d79c9d29c87e50c667', 'acffe9d4518b665c00939ce69a14e386', 'd066cf647491839d7894f6f7ee729355', 'a78acca89455cc61b2014a573ccbc372', 'c158ce37c02f77dd83f0cb770e254900', 'b3c7f030be4621c0acd9c30465d32134', '9141a269debe05e3c33c2bd109edd249', '9bd250c58daaca6073d6b2d76c45ab72', '098c9f742d60ecd3422b1fc086e8a922', 'af65a30c73e40e686f7dad405f447d79', '0f24baf85cb93a327df040328f600bbe', 'f79442b0222f1f155dcff0eccc911430', 'da8a2062fb4e53446c0495fbd6b0ad2f', 'ba74d513efefca7564dc8b5c2fabaf73', '47597b8e77adcec5dd7c64b7b1b51ffd', '84c2307cca97f82fea869ab1cc032d34', 'cd8cea63c6a04d5f03de00ed99847c24', 'a120c7b0338c29b5883cfb40ce1259e5', '334b32fc6c2be1127a3deb986ee7e091', 'b080ec5de55908cbb0bc54af478ca935', 'fb96c43afb3b8d37014188d3e84e5747', '05b4e58929bb63ff694adc8b49662655', 'b6fcd44a33da6ded93d463ffd5ce94c1', '5e8655880cba8f68987ed22eddc8f44a', '676ed3a841294c2b4a6a4822a2a06d0b', '397fbff26642c1d33e8341c4f867b00e', '4490f0ea9c481e105b0f2015c74f5513', 'c2d5373ec5ebcc158eb8bc63980afa45', '13eb7941675d3eb70f7bde1fecaec308', '2c9a7f384bdf13aa62903632d6283058', '81b6540d85a255847c6024f2452452b2', 'd764a921ebe2a29373e4355591a1ccaa', 'f1093fdf6efbae1895662aca8231985f', '69be5a53987a55e10a848c9176b11c6e', '21abb26275e392ffc21960d62f463742', '1223dfbaafd5aefeb6fe03c41e5061fc', 'd8ad1461a42d43710a52bf623db8e9c1', '537ede63a85ec6e3d69f21e01a7925fe', '905eea9a907a607e59536c331f562f24', 'e158a919fcab685b35293f5668748e9c', '48477c7cdc5937294f57347b0ec135ee', '527c9ca48d891dbbe7108e80a066e522', '3642b1066487328c27cb738d8a447d81', 'db3d32ceb32749759d97c8d16ee88ca1', '0aa437af99ac528d522ed28d9d722868', '3b724fd694a27892c945667de8d7a80e', 'eab349d63402e4192da2e20cce529d46', '6cebe63ebf78645f459c31a434cadf12', '664e221f2c571c87dd22828fda4515f4', '7fa12bdf765def8eeaba149cbffb3d6c', '3b9964842ce1a9ed7f4d9fda821b3d9d', 'df2d9399a2ce64a422d59dfd38da2994', 'ad012b4995a14986b9b324d8b070ced6', 'c589b189d085304b3c783d240b442079', '2f2c1c12babbde63999f39386d138c35', '341bb8bac4d6eb50c6d8bb353b7a4cda', '21c83abfc642c5609c7b18ab9424ea92', '7f7954d3d0deee282e9758edd53cea34', '43502d00a281835ac99f481441c52bd5', '47d5e311bee6ae052e6b9cae4d7cbdf4', '048133db5a391b6d208e925cf855ef61', 'ffec5e60694cfe18e22cc70aabb9cd11', 'ff132efb87a781397392f857c2146467', 'fc0daf876ed94b677c463c3b1b7de284', 'c75e8ff340f14ff53a9bf25cea2114c5', 'fc9563bc1210e172ad4c7c14fa0d2116', '29214e57e67b01d449f3dbae7fa897c5', 'ee959c35a959798779838b7b3c22c365', '6d9a150ca83b580f1c452a192a9f6b7c', 'cccc12c44dad924d82a108feaa125c0e', '6ee5e7095101cdc851d7e32394326bf2', 'f49c336361e51228019aa4f60da8a37b', '15b8345a72c093909f835dc9047caff7', 'cac2e7abf480207800a48bab46519623', '975b532683fc1f20bcb81d07c0a9c92e', '9f35e65ea6f0b94c19fd74f8601d1e92', '0e5038b06810358526f58c4467d260d7', '6694587d334ec60cd37c3bc512eecf04', 'ea32454af15fdf4914c664e12017a2d7', 'd063826b555bf8ed7de447d4b702c0cb', '1cf6a3536e943418ad023d81bab7ff5e', '4155e41d23403eeca2d892c37bfcba54', 'deb33ea7a9fd458760ad6504f7e0b4b3', '290a534706a33f2ef1a3eb966360e3af', '129b5ba4c9f5bab4c972584c646d5b48', '389b4ea3562a1ceb83b25fef1be46f21', 'a3fea7660eec091be1b7ca4c4eac8460', '0b79aa22c30376655adb70313a602590', '644dc8823d943d203f927c587ed7548e', '13fe8019fdbe41f6e03abc2ea9de9430', '52f247bbd75230b6f70238920705b677', '01cf4b2191bbf0d0e538e63ea3236c6f', '66fa78fe0a42f091cc84016a86f137a8', '1ba81c47fddee4a70765b2a7af388a85', '1ebc1cfd22c6d5876519695ccea3301d', 'e29ef299fe6025e4d0107163d56c9ceb', '470ca0d4f3bd2832bf06f554286dc276', '840b7ec296daf1c7ed25c7781981c0a6', 'd1c65fcad4113c5ee570730c715142df', '63ba3205997065fd6c95c85871df1acf', '6fc47f66695d8447e0bd5ae84c26ad6e', '87e0c3650e147ec48332082cc23153d0', '04719d6d9c5fdaba92d333c90e2f9d03', '100c88c4ecab33553afc3ec672aeda3f', 'e8cd2520a1e19bae5a22591fffeaac8d', 'e6a704a00738359f1ba65c92642dc9e3', '6f06091e1b302c98b0c7b9e6cf134d63', '187c7270dbdbd02a657815298481cc80', 'e12a5edbe72e193ec34601a7862e50c7', '9e41dd2475f29f2c8612062180bf3cf7', '85f59aa2eb0c34c678c48aac49b9463b', 'c096502380191401e21c92e188ee591d', '688925ac3e8711aac18cedfe43a3daf6', '2952c99d300620e98a995642e94d5571', '195179a5feba94870dca521733f568dd', '1638feb99b526be9f4b1e09a9e5f5bcd', '6165621c4959227ddd2ea36daaacfe67', 'edb38c57b46ede0e39227d3aa33540d8', '4a07aa7fb3740003b99c427ed3d9f019', '9cd83b1b89d9bb6cee6364ed272c050e', '7fe31141ebcbfd1d3da0a09a7c9b921a', '7dd957beb8aea6c2ee8e9be7bcebfd42', '44ee688f3636ca493a83d16836233515', 'e23f6f33c3676c72b2c9327735f9a493', '308494262c7eb38aa171ebe224f7cdd1', '488fcfc6f610b21838ec3c2864e841d7', 'eeddf9b91a3b2bc13277938cb77625aa', 'a8c6b1c758dce1153a57d592e5ebc880', '1596d3b95b52b64149591a0d14f219ff', '7d9cddc1821515177cd0f9f0e4f02a20', '20e84ad3526541e55c09d866cfaf987b', '542ea86f524d37b61cf39e537a1b57fb', '1a9a3b3e3aba05e7842ccb314c80f668', '5b9f329b8bc85933fe0bcb0ef96e44e3', '287d392b9cf23afd762e19d98c708254', 'bf3aff488652df8788397442d2d31667', '2a58e7ad647454929fec49a405f9fdf8', 'c6d6c000f5d6b8da1c17a7900f74ee46', 'dab9b3d22a7730cd94ebc84c6c114d5d', 'b864511cdb8eede463f9ea397c044af3', 'c65303f63ca2d8f8ecf49b4b985e4e00', '152c5f6ce9d4dd08c6b1834b7b07bd56', '7d3b3ea7da23f799d50a57a2203007a1', 'd58b42d0f0cdcba79a5c9b3977deed81', 'ef0cb3d54dfddfb4a0e99884dcd25008', 'a5906881ed45782affd1533abf5ba6a0', '7eb4dbb376a28a897b04438067976133', '0b44d13508c51d64849bd1e934ca5e9c', '9d95b800dc0342f24d6bc4f8e01e13fd', '88152c5a15cc6d371995658b7325526e', '098ae406d739094c5b9be09bae91771d', '70c5f7773b10e7c9be73fbd54c4af706', '6db93607c28adc8d90bf751866f7c739', 'b0296c370dc795d755efcb636af4e75c', '47c00b129d523da0784ce19aa532641b', '584e260035aab546f973c2725bfebf46', '25fbd5d0ae8f78e2cfacee9ea696f8cb', '49bda83c1b329995ad2c616fcdd0411a', 'c8ab0f4486e12c9695eb3025baa55434', 'f228be389766155638b8f231a6efbc74', '74395c6719925176c890fddbf32eac9c', 'ce683d6aeb7150828fefb3c617e0e959', '993cc70dc9f390e252fdea1f60e45995', '7f0140c1251e10eae682b04e433d01b0', 'b0228bbe951c7b9d3f814a144c4bf5f3', 'b2a870a6f36614cd15296d5ddecb44c4', '4743e0fd67cba268d87fa4bdeb2512a9', '395369b8496961b02ea2d044ba09117a', '5ad389335dc0fc085e02d1f369c3d4bf', 'd1c3f6318cda45d77309a703c6b0b42a', 'a9624b205e8679f99dfc5eb606871bae', '6de51e73883dcf5cfe230820228c9568', 'a470b5dc4745d791a63caa789216ab08', '1cdfd488c1de86c40535385c0e8284c9', 'ead20e8e054514cc52a83f770bf2f21d', 'a4ada3d1dff5a28b97de47c9d2cf9318', '686ff8be92a3e3458ed315dbf37abd01', '41241efefb82e96a5ad8319d81690060', '79b6c13602a96513155d7a9aac416e9a', '65823d56af5e9d5f5bbbea842ad9b69a', 'dbc75a0a2f6c7585b9ed85736cc575cf', 'f0125f20d45346d122e8d90ee36836e2', 'ce774ee53225fce41e1adf83b24b992a', '09fd6b1c5af9228d57292ca92e86aa79', 'f5a59a86fd4825b1a4519397b74f6472', '3248921a9d0e365cd732af05ed1f7adb', '78942a7086928ce07102cf23a0da71ca', '9cbc481fff0c8248b80d962392e6e7bb', '03b1007aa236dc7879e8744e0c8ed089', '75f9eae014cf4d6b6a13173c3cdd0863', 'd4de4dc301844fae6bb6781992ecbd91', '800d5b4131da0538f1378384a757df84', '03b9909f7ee152e16c772a8fd05edd93', 'f34a323c555bed720e8ad44e9aa817c4', '8443dac535b0f1e04b91900157e8980c', '9ba39a36cbaebbee1496fe40e1271505', '51b92b8495051effa953638b7313f60c', 'e23e091ba579e3b5c1e7f86fc619c77b', '099bcee3de0bff8494eeab654bb48936', 'cd8fb12bc6b1eb486f00944e6d01e238', '89d9e038827daabd95be45dd8f95886f', '585a9dadc4049dcb12b8f3d4eafbb4b3', 'edcdef8defd452ba2a42f6059971f852', 'a234169681ad18b5aacd36963451d345', 'c9e60f1aa84a5baf6a32adba85805706', '6816b88e88313cd4ed2e9ae35992d6d7', 'd3fc5a8e88d439598715d9c4ae69bfe6', '0f37ab3ad279c44dbb9a9f9fc9d7b5c6', '6c02f534366c15852b464c6590d20280', '4a2e53c57f15c3cbd1a8462644aeafd3', 'a67af5aa59202eb664da387e1f51fa9a', '772417dc856f9ed3cf34e91a0386419c', '2e2fd22ce6d943e2d36dcfdf74bdf76e', '3319a94fcbe0099e32103c530f2c8581', '10f7df62297c87ef6ba15a536d26e24c', 'f647939c6c0889f9823e17bfe498f260', '3388e75fc797d3fb7098ab43046af290', '2d6d1f7eb6f973c07662c77491090e96', '6e455a749eecdeb1881bdacabbe1f56d', '6e28c6689dac663802d9113df4cb8e66', 'd2b7b42afb5349069dc18eb6f893a12d', 'd850c30766de69d58bb24198d0cb8691', '6e7ae735ba322e0295d9f522881d5b50', 'dea514a78f751f404d8bcc7356a94cc3', '72d8a9e439f8a68d7f3ee974d05f1155', '9774da21383adaef9e19aaada05e3018', '0601af7b6e087f0ef31d375555394060', '5ade2904deb2ed9a8a8059fa9121bec8', 'a86148a5966b41af2fb7b7d999a04346', '81ae42ef0d7bddad15a8d7d374d62e30', '407100dcf795df6ab5cf36b459ab316d', 'b1ba9b50eaa90fd8c1d1942755660e69', 'c38a206018f830ebe2e4244943a3bed4', '5e96fd7cb9e8b105540da6bf395f30a2', '81cf5a37c211a0a9320dcb0248f44119', 'e500b789e9d86b48b56eacbdde7ae9ea', 'ed850aa87c765265101165a7243ba696', 'b1a761f31753d0a14c88a18ffadf385d', '6e3bda346fc522cb1c4a9d3634076a1f', 'b3feb12409ede5e0a14b68cfa8a3888f', 'd56db1a32a97fbaf8a0c36fc2f2ac6e1', 'c766e024b1db188b03add0cd33282283', '8363d1f34e9cf759659396838f5787ec', '97fd7fd14680eb29aa055b6ba1d3063b', 'f20747368be3e56f390f0acc39af9b13', 'c03ac5d361c7c86052579ccc55633acd', '9a22ec0f65d5c557a35b74c2fc70184a', 'ddd903f46aebafb21a52e3e9400a87d5', 'c169a172cb07d4319c830a2d7faebe66', '107016715e12ef11bf793f7c28e8fc84', 'c0cf3a08023600d358135a9162151cdc', '7a5e232680adced42b5801bb8524cc6b', '89bae203c248105a2503d7c2858c040b', 'c734b32d18e5cc067302398002319f19', '1e7592ef49b7e25a4d176b4dececaf52', '060ffe1e42a44b68d43f16880f2cf92d', '66a191b0f1e95915292876380eefb756', '1d744b0d753e30a998ea99e1d79c7551', '19d9538d96c46828b2d2488d07c56e95', '388e354cd1fab4444e6e253235f889f5', '0a600faaba8fdecc80c33fab5e9e3000', 'f0a31c2821f0483e45c4cbfdada7bf2f', 'b91c550026cd3119bf0220c0830a10a5', '8d86d985181ad000844c76abffdc2bba', '96c6d874f8e4746df8adaac1b0ee32c7', '679f909ddcb0af5752877e1a36963d98', '9c179a9a4aba7d51510e2b9c7b83b3bb', '68b1ba81d4c8814d052e494c429c7064', '4fde975af110c9f69397603cb24fdfe8', '23a342258aed42ff5bb1b6d4eef49e69', '95f0603a1c8247a1394da12cf1c5e6e9', '235b5467f35850934c919470e92b196b', '0289db357409580ceacdead6eff51fcc', 'd001689ec21a138f8a8b7cf686102fa6', '667565612f2f1ac7dbf298a75b0ce10b', '75ad272d67e4000b9a81e741bdaa7b3a', '02b4f238eb5f8cb0f103f2b6dd7e2a97', '10d88961eed46c2e03452df25814bc59', '7867015e78a089f43ab1575cc704dd14', '7c07c16730e70c8e925131a8237af221', '21dd8e64b67c665604c55230d6096835', '575266c133949bebc7056788a23915d3', '33bf2bce3bf32da904020695d538eb90', 'aaf0117f8447b7c85f1e50010be03d54', '2236d3f5e3249fe808f9bf7e8bc0261a', '6c312a3c90e3e0e9ce7590a07fc6f605', '9d7c27007e70f6fe6337cff89c2bb18e', 'cadc305a011bad7f0db56e751ab52c00', '681b64b1c0396619ec336405b0bfaf69', '515d2d5fb5dc94dcc01d6aa4d12aee44', 'c9284b3ea67ff4ced6c91fa288c48596', '9e3cabed8ba4b34347c3ea3dbcf12df0', 'f37c432a897cee893ce8ce92abac8858', '36dc688db9fb887ceccd93e5b73ee447', 'd08d8ebce5b5e9a3eeced79767ade1e0', 'f93d490fa489f4a72c9cb129e8ecdd0d', 'e227f0e965106bd797693415fc8f0e95', 'ca0d469479df58357c228f7b025c0a31', 'eabaf69de52d424110e41e057334c322', '3a4c8354d17206b1d75b6a1c9d824280', '79041df58a888333ffff4bb2e66181ec', 'b4f1afe73ac0b44d07c6bc389d445c96', 'fd392d4eda67686cfa61f3245e4faaa9', '450a657345c5eedec6949c7afa1369e0', '76bd57b177dd2bac574ae860ad2dfca9', '37dfbec83fae941dc68b6e1e0fe3a0e3', '9af6368c45fabf100823ee3e3022f65f', '7f342be7a1fa987985c8b96c7a4f30a0', '0b8f997e0f5c24118e2934298773bacb', '6a949728590d444a93a00ebea95763ba', '20f7202187fdd18697aba4cf4651d593', 'a1963d3b3b7c16870fd8acafb5d308f6', '63640b0c0cad131d175f471e79ee43af', '7ec8e1b895cd83fb87fce7f3f084c46e', 'a04f2d0546e62e638c3415e0c80a0deb', 'e56783e00ef183383ef02d29ac10ed95', 'bfacf925f82595b43321a06c1a3dd14e', '5575a85112f449a5532b662f1b13a5e7', 'a7949faa21d43c848e68337eaf74162d', '2f2ec736e9f98eb7f0932909db3dfa9c', '09b7c410348e933be3810d6208194f30', '8a0e98cdb4a475c4e04e0101c1e816ac', '0bfbc1a456a8c498f03507d877e34202', 'd602c1651c207c7072afaafc5f03a392', '5e184c4a6e5479defc842e62736697ee', 'f389522ccbda11231df0c59896e86319', '5384a61d8694e8ce041f96ef7ff81923', '13f0abc87a6ba5fd20e6e145fc7d0f46', '3747c8850310fe9078d54665ba6c7005', '164265d1a254a7ee8f46207581aa12fa', 'f799818371498f4c2be662e0b3e48ec0', 'eaaf7882be74a2e4a263188b51e7ed23', '40e0d6a97094b94bc3db9e48fabc90e5', 'f85d7c8dc0e276df41880b23c3e2872b', 'c8e1d19a00cbb66ea7e3f51cdd16ce14', '09599207eb015622a19f6e988a5f311d', '3497f72f77653878f0e658cc304d409a', '11b1fd7e03dff86e580e92645ac3f48c', '4b628b152fd2f9108482d5692ffb1105', 'ddcd84af7f27a8bd606c448a82065c02', '0701e71ee0591d3a1b66c6a5ad331918', '7fc9d8b8968f5c996cee37eeebd2b787', 'c4baaadbcc393f2057193d7700b931f2', '5d61be0ab52c2757d328ecd4d6ee85ee', '2129f6a057916e99e84d5a918d554e5e', '8a1dfaae53f555f349b5a4f16bf6ce28', 'be7e9d975df772cdbdf5667ab894ecd1', '95cd25a29253bc1a39c05754e5b3cebf', 'fcfd7ff3a0c3194ce8e49298acfba89c', '5ccc26a4be816d2853cb79dd05dc910b', '2ad2dd4b209e539df568ca980cbf235a', '03cd4352105b702496db6cc8b44ace0d', '9e046bf8146d6cc8c66c99746809878c', '4e45a607458484eef1507b6a17e0d3ff', 'e2b345ef64e4418fa77b927e20e1fdc3', '8b0c6a22055ef63766a1a01c51be6f92', '2d9313d030233fca18fd4c0c730cdbe1', 'fed70bb34fd7e020c11a8ed3f3de59d5', '4ecf77df7dcdc78e14152384aac99bb1', '1c4ef0d03a48c1d2fa411db4dbb9ef9b', '46091e6acb5701cb6c8f2f8bcdd95916', 'cda84371ccf33e0e7fe0a4fa476946c7', 'e118e864e788c7e3619f239384d987f9', '02a398d0c3de0fd9d989c8fef47a4955', 'd0319bb5c3b898d06e3e739be90c550e', '2702a63571d0190b0083047c4b7e3f83', '73c0465de45a96e2b947cbdc5c9c932a', '3d830fc815846d2c7e3a6991c66b27a0', 'f66489241952eb965988f67ad10cb276', 'b0bb025b17608cd755fee810b1688c76', 'e5f3769adad17bbe91ce0090d8fe9092', 'fadf29f2860ef7708596133c5f22e42e', '2ab37ce69cd27fa27cbd2cb6cee81fbb', 'd1b24b848fab89cd5d01621958997fa2', '314544b4ad8c578003479dc5f66264ec', '4f7ecfb4673ba8bf35e0d7ab95b4cc1a', 'c5ef6eacea7b45dc59d0a0bfbdd48d48', '73c19c909fb13984ed9ca1143c25264e', '838c8215559bb9d9006115c127d1262e', '97a02ef863c55b80f17933388352e9e0', 'e06d884c149ac953f0fb71d9b1ac0e48', '0fba394c3b3fb7cbdbbf70c94ef91295', '842a5343b7ebaf2832b88725b6978ad3', '6aa294926179c3c533deda1ddb3e0f1d', '735bff827f530fcd8d6be702f5622f68', '7adf762b3632475f5ffd6cdc2138cb57', '000a65b34905d0bafb2982b5e8a6bda1', '6c4a14dba590f9585c45fab7b3bb80fe', '35bf85ae9a9ebca0333d4aa03aede0c1', 'df1f635cdd78c161ab9cb2cc31792023', '656ce4e855c8ddadebcc34bdc584e901', 'e0a2508e2eb829767f03169468f31ca5', 'bd5d172c23ddf674196a68172fb183c5', '4daa3aee0bd6fc4a65f378c8be76f76c', '91740f59b60a0196c9a42bc7829bd54d', 'bb904e4a4060463f604166022c2d9fc6', '5cbde540b3634fb36290c4e1b4385a01', 'a6b104052563e1a9b18d891517716356', 'a9ba310115d917a1f5aee44ae0f1f085', 'c92040a9e1cb145f11d621ff5851385a', '002c371296521b447947a9e4547691ed', '12d773797dea3d47f1cee323ef4f817f', 'af0dddf96971989d7a345556c2cd1ba8', 'c7c1a62ce89382dee85b41b0806c4f87', '4326240d1c54ccfbd907f851619ceaa7', '166b11fe61302384587fe4e2f12e814f', '4ef78ee5483be65a715c5e09192bd683', 'aff73fbb0a8ba1237cf4a1c8c00b674b', '8a6f0b96bcb471cbb226ff02ef1a3dce', '9fe6e25a2c0637ebaaa3768418168878', 'ea817ed386c610de0b1c467bf6f56065', '6ceebb07b64ecf2bdf6dd7c8add5369c', 'd1006b73587fd68bccd58aabc4cdc1c1', '8e712c952f6d96a69ee0605f9f5fa039', 'b532f100bb49f05466d7701ad3b05803', '8a6a5a964c85e9ae3619f0c27239b532', '3c59bb290277045d8bf31d64f114acba', '576cf5e3cba5e0effa59df8d7e6e60d6', 'e15fc7ba5e48583a5035698597a719bc', '3a1d180e362982ce5c6a5cdb7b70b6ab', '7991cc4eca133f4cacb82874bda96b80', 'c4ae49fc97db8230f26f88845805a0d8', '964209ea570535dd8775383c8ce5b389', '2c2baaa4e5d24a78181745a7804811eb', 'b846e3cc42d15798ffa40857701986aa', '7ee1d294f18e87db4ac6d1f0afefe3f8', '1ce82d1e59ec2a6480afe28a473edd7e', '80f83a196c529740bfa5b8e7766b3517', 'a3261b4c83dd288cf521dbbb0808387a', '582f34e9be4bf7a77fa876063ba841a1', 'f043a019f72ac71e880e4e0765bce204', '4dfd4a395a7434cac6ae89733ac738a9', '4ac33969a26f807e2f25b5326f858c8f', '0524e3a724907542c1e857981e959150', 'b911e9e91781c276bf84278882231b7a', '347ab40a23a96522da5e186d0627dff8', '7ff98a20f20cddf34805ae74ac7c0a44', '30ad9eff136fbff1b9536b701d789913', '2265ae3331025e2495c73f31c4da504a', '242eaeb8e04c38bb25627e30374bb946', '07637cae8c87c91a4fe0cdaa97676a92', '76f14f39e9bf04aeb92214b718477dca', '208c3789423375a8c3e9ab18bcb25d52', '2ac491120c1b0befc9a2b001b537ca68', 'feef518bd884271e4a6616e0188e7ced', 'f114c399b5277e809d24557a5b4cc885', '66e8134f530b01cae03c4d49b2b47aa5', 'e8981082fa5bbc342ce3578403828b99', 'f8bc51e61eace78803efe229aa634886', 'df9d373fc2e09cf31b2a7428dacc5473', 'fb91bbdb7662b8e652e14822dda3333c', 'ae81e94e0e522cf6e3dbaf570cceaae7', 'ab739c3142a1c38b4a285dabc7e82a8a', 'f5019443fd7568ffbd6ea9ce2cc7ba05', '5c5911057444a237445d42079b42bf3f', '5461fd03b3d41a17d9b54dc666c8b497', '71cf8db97161eabfac53bd8e64e922e7', '29d65d26a15bc3fcd0bc1d6f1f83b706', 'c5f36ec49d874d64e14faa2778ee8f86', 'ff44826de280dc682ef454b36a3a4544', 'f8b561b4cea33cae0cac563c96eb5244', 'd44c433339917087f17e81be9badd576', 'e9c1ce1f11ddc96c565522f881c461c3', '486828dc8dc8036234e7d733eb7949f8', 'bea2c80868609b5b5eefbad10947e58f', '519c159d59bec5fa3ac39647484e0ece', 'ae4262af5533b090af7b822f0e0c2a5e', '4b76c95a8487376fa8884f70534bc425', '4ba48e172022fa21b9bce17921bf56f8', '51a1ec88157fabe80dd5a2ade937dd2d', '438b9da9938bdc4dfb47e5ade54632c1', '0a82056bf26ee199f17608304ad8ca37', '2f8b42f7f5306d90c50a6b9ec6dcc829', 'bfbcf02aa38a1095348db0a2c2965e4d', '0dde779679443ab295bcdb1c2a3c35db', 'bde6920e9dca4377bad007f588fd630c', '7dd97eca4962214500a1a3883bc911f7', '3472eb76c557e76afabdbc01a9e5a134', 'b0e96aa4fd87b0d7d584e4edbf74972f', 'aaab7235817430b4da72b93874c11c6d', '18076f86844667b02e12a924bbe6a531', 'a03cab0e9788e8fb59a6443ca1b6506a', '4cf0acefc7d3823516855a2e0964d1cc', '77102ffd766b93b66853189665f53fbc', 'b4bdfae6ac89a7cea8354ea4cf325adf', 'c9c9f60bd7647785d3a7bca2d0227218', '5b5a593a436bf8ec4fa5bb938c1b2bbb', 'd255a524544b29e6b74de70bcea1771b', 'd419af8b2816bbffa490a1985ea4f763', '3dbb56bde9f3ae5b7e7fe1aea5082f60', '0827f95f87fa8ee67d5abe8280f747a4', 'cc23c468cb5b971fbb6ee17b3f55eb11', 'b3200616be82c36426ec069536bebb0d', '75efa65813275c27b95239c208d7ecd2', 'e4f5e1181062320c8ba248adf6ea6f95', '5891fbdca6c1fcfe13ea7f47d452c835', 'f11d4e83d76de2924546548aa9583d38', '2931564f6e17888c17bd4154c96c8050', 'a3d24511357a3480ebcd2ecd772b9960', 'bc819f87e790a10cd1ec54fbd4b8f2b3', '9036920a20b60e6e15d73d6abc2b27d3', 'f7399fe25d6c15f5e3bc7d27e7648563', 'e6a8d58214826d9b6cb4cefcd44650d8', '7ea8c6e022bf4865a49affcda61bc898', '591a5be9a65a12fd0ae80054570da785', '7b2185d0734cfdd2ec83132385d89898', '4a591e826fff9de3b74418f5cf78dcac', 'de53accc3424d161a2fe97e82309d3df', '3ceb4b9cfdd1a06fec967db30d83c9b3', '2eaeca7fb62e176fa77fc9ea3aaab6a5', '96c4af3f6718a2aac74ebfa501b0b909', '7d9faf97d9e9981ca329b232ed716b54', '80d1cb201e1d355cfc89538b23afd739', 'e67cba12c4e72a741fd38f758cbc626e', '3114bffb1c97d6d2623e52d20f6d6d6e', 'ca379f384f5a6dd8729fa826091ea0cc', '55379dab9a26a70aabae6deb616a5fa0', 'fb4ed06e71dd188709b02ea4dc6344a0', '86af2d519c5e60e410c2f168175bfae2', 'c5fa2033ab1f63451a5d690d9ae9ab1a', '42a5bc46b16cddf7d997cc5c1e739e24', 'f8e7aefab125340104ad0a780b31146f', '0f2d43abd830accec49f3c187d5ec86d', 'b804139b3fd8c11b30b0b325f54e09d5', '4396447a58d37066ae409cd77a1fe736', 'f3d3850dbb524b206e77cf8131752c91', '5fb6c42c0595501a1b9c7d344b072d2c', 'fb7d20949aeccea0bd9c197d165162e3', 'dbdd7813c00c0a7f934a4ac7db243ff0', '9a881a19df5559fd25148412edb08884', 'df3e748014930e41d5a13a5b2abd3b93', '157950112ecfb06f1eeb86468c6925ce', '4f63472113746865e27577635d3d6ce5', '4fcfa21eaed3d0aae5bb6f47a1c5bfe2', '9652e6916bf7384e01613275722b0eb6', '2a8355b4780631ed4171ac97de781cf2', 'dc8803cdb5506d689d65a29340bee573', '13003ad11d007d3fe297e4dc17a7bcc8', '38b96cccee0fb9140235ec1a54bbde94', '0da391c993e2deb2dd0e00044038d89c', '0df6e0c1f7119cbd3c12bf8d78a295a2', '2d261ced8beba4d442b29f8478919d30', '9c5783fedf0da722c19c36e31ed802e5', '05eeb739e079f392bf66b8fde22cfa58', '52acfdd3537dbbcc907c2bad684a6fb2', '334a26a852b0004bc4d2d25f28ff4a85', '85f0a463b1ce8f7f90e551fbbb435dee', '0cca7c5dfee1cfc4f3676b00d615988a', 'c00830989a2625eadb0373cd0b8a08b8', 'e52d37484dac8813520790c3d13e5cdf', '615cf26a8b6af4e0b7c91023189fdc47', '3bbf8325fbd38cd083ef917d9a02aa54', '2160e03c43d56650a5df6acc6dd11bd0', '28b22744e26acbd8c33c49f658417f0c', '4ed9ab652150e86c503c76f4054ae3a0', 'c5bcbdb5aac1b6faac1808cd006c64b1', '240dd9ebeacdac801dc5ac98ae6d2319', '737b3d89e3fc95b26c19c61a06294cf6', '9644245f3c9c1e7b02eb67e59bf9fb99', 'eeb1321770bb55d9d9aef7418b03a44e', 'f665c39ba2dd448211be803642671ced', 'daa9f0b54476d985e3f76399d75efbbf', '95c6f634ff117b71596e3711273ab342', '34a3627c03d4657040b477442905e7c9', '3e1844d62911dbd30db8539c53dbe130', '83cefa8a4f2071fb51317b73d902c2f4', '42c50f4849f5790a2d6e1d1200ed6840', '0d6ed982036df818c7b1f9552e31d53a', '60a7f66c79d3b6ec0c04479d4e334ad9', '27ab84942dd6c07be7c652d1612974ac', 'fdd148ebce3d7ccf2e5099b0046b5d13', 'a051849001025a0f07ae01f6e2da34ae', '109b28ece3f828c66687ec9775e23c30', '91606e9447b432a6ce08996353767eb5', '422b51dc02c30e622d3d815b5e021afc', 'b9258b8deaa82aa5a208ad83cfc2fdbb', '7b3ef5daa008cd99ac03a771f5a736b2', 'c16a912e42abb95c2922bbeebdf79e02', 'c90f802804c549c7a8e35820941a2208', '987ce2b3ada187bb251d28e17c47ddf5', 'f6019b9776d045d2d908ce291ef48bb6', '9cad540f8bc4178dc8364778d492ccad', '7620664219925f10909589f2255c537e', '4930ce8b104d5037cdedd32c04901453', '230fe6f5bda28eca076c3b09e7481daf', '1a5bc91283ea5566b43ba1566da1c329', 'eb00350d754db69a850619083ce2d8cf', '8547f06a1b1ac724ed621f842537c5e3', '5033d9edd6505e39057429b82a3cbc5c', 'ac55eaa9168f868bab641772087b9df7', '7e1bccca2a7459af0a6615c5ba3e000f', '4255b08012537117f5cd51172eb94277', 'd2a8cba2095bb8222735db4acad0c4ce', '7b8de2175385079bebc9ae9b743d4656', '0aa8183e0574f97200c78b7df2cab816', '95af207757963434b500cec44ced067c', '90e601c4663469121bbdbd4708d066e0', '192367bee5da9097741e85620f27aa01', 'c7b4292419cd23f5b1977b329ad99171', 'e8c30ac1334518344dbb8d7fcae60b80', '73d4c5c71da35a12919f10034eb619be', '6cc298f5e185dc4434462b5b2b5b96b1', '9f5760a048b4734a817854b4e1d81be5', 'd01debc960ccd6aee36a255438c4def3', 'de2b7a6e19bcf7ab16092530b80b11a5', 'e7befbb3170e5fb8b4eb9e697f13e212', '274062cb3ac6c6aa6bf07d2e8985bda3', 'af9fe689b8cd1c88db793706061994a8', '0c516c8eff93a1fb1a4cbd100025627f', '85b2896fbecdeee7534fa2567b84c615', 'c754c743311ef11af9ca36de761340df', '8df7401fbc87259d0360f0d8da626098', '2e934b842f33e3542da6926738a78d5c', '4a6dc72ffaf6c25e5dec6fa1f30fc18a', '7edb28b3f8ce5bf1d9e4a075262fd3f3', '6c785e6bff9869a451ad0ad93458c21a', '43cc466d9cc10d4bf248a7c0d251d9aa', '14a2884796a3cf05fe63cfc017692ad7', '8eb97441dda3e948dde6f98cbc5c5a7a', '1524cd0e43ef07c1f919c80473b8cf21', '834e039803f54992ef13f9c94ad321e3', '8329136bc7a8f5c2b04da7ca2d81728c', '709097cf87fb2c7923e60b96015b1c3f', '8551b30dc1fc8e49dfeba50d58784cbc', '130e1e16b97fdeb5294c3cc56416dd95', '3a47c7fefecd4a9864e11f4a7d380333', '8627e976cff9e8149c27d97a5dd5b2c8', '3f69e0648a333728f4583ddc2c21d8f7', '750cc852206cec7ce1f6bd62bab5a955', 'beddd62f9228cd5c800de25fcec49060', '7577260739a50be462a3d46edd4fa9f6', '4cf4fe066d1f14349bf5f3dea10cee01', 'ae57bf1fdf7c86a248d4b73216920911', '6cfcf75f93291f815dbf507193cd1e51', '875f067d620303314ebc210516475ce3', '5698987b902ac1a84a31cf34751a48c9', 'f0f18b9c6f58fe3615e5e1a60184c2ca', '6739c5c569f498ceff6f4c1bd73b8072', '7e7e43d84b58031faa816dfd4f9244b9', 'efe37d61f808fb95ba636468a33a285a', '4ffae79115f7fe68a3e53f7611687e0b', 'c0b463afb8cfa7667e759031d3391afc', '99c3891fa1266d74a211539d92f531c8', '7ec66cd1149a35ff8a8828be5eb9b264', '43e5d2ae65c8bf29c67e602fa8faefb7', '1adbe399082f04a414291bcefb6e9c91', '841f2727205e1a519d9d821d0a05b4bb', '6b7c344507fb35492d8c74cad888e81b', '6303c51fc52888405772d3fb62fa7986', 'f648669e969f01bc020bf6093e017c97', '7bf47e87d19ccf2d68458faf6e2b3521', '0590d378e0b8cb18363a4b90671cc2bf', '1ac7bf4be698de53fabf0949b80bb5a9', '6ae1c19f351352e6187bd69e6fd60ab1', 'a61d290401cb3d79d5edcd0cd2b2bfb3', '9025d86928640a14ed7c74f1509d153f', 'e05d6f78da41a04001d7f0dd54c64328', '63f44e21bef9566c403c1a452e9ce58c', 'c154a82297a5f11065d400b1d43ddc6a', 'a68b340dd1fe490ad0ca84a155ec5aaf', '0e4dab0522d186a5850d303088f2487b', 'efefe14ae7bee6b9ba7891c41add241e', '05152796e2e878b6c069382683edf5ee', '2ab419b187805b5262a3491c7d60c730', 'eb7324c5d6bcd8cc2722947d89d1625e', '0e1e029213ba36bd2b80f6ed1c27af9d', '68709ef857e71bf77442b6a17b6d3d77', 'aff112d4524d256c93f772a17b60eaf5', '5d2cb03c4b0216ae8a073ee9b6ccc7e1', '8b0d2774e7335dbc514205a4d888dc49', 'e6d1948a04ce20b24fa7334ef748549a', 'a8d0a5de0cdfd59dee2807e21f6f9841', '6badb2a4d086c2375a9a23dbd7ded9b1', '53e4a21f2db1d38f73b9c26bbdf16a7c', '61afd520fdf99fb30ba34065f1cdae7e', '1fda28c01a25ef937b32a73504cb1c5c', '4b56ea53c98eb9f913e0c23b6d4c854f', 'ac11b9ae6d638acff733812e162a31e7', '406562bb9755b4c59182e6422ba90b87', 'cda954386e13337f1da96a131666f7f9', 'e9811c533c0e94698f8408b235bb061c', 'b176b1786475ed163b6d2a76ccf5c23d', '1822410a77ad8856518b89d680820308', '8f28d2c09bb29155c77915ba06e5fdf1', 'b814986a1ac1abd311815869a6f5b803', '732b7a9708e160432c827e9eba722777', 'b96fdd248cb02efc6377f57d3c7c4527', 'ab0337f76ece02285acf94564436957e', 'f8faa5b3743ca3142bb4883e5541e72c', 'cd49be166c278005ae10278c3ff9e34a', '65aa579fb99483c757598c3b8e597a5d', 'b7dd8ecb8a1bc98cf34d9e2a43feae3c', 'cc930d296226685d7ad6b2945b8c7cc2', 'e2f5b23ed09ccb0b12343e405a4fbbfa', '2d3bf87f31d84468f8620806dd6f2a46', 'eed6161c6acf7f9af4e6b0e4245be5d2', 'df84959ab46f887bc3065139a01e981b', '4cf6b2cc985226cf0e8301af4b9b295e', 'ddb892f8fce3d9ada4049b038c7d07c2', '622808e20d82d687721ef7c2006a4c01', 'cbf3c15b43f17227a2f01d5dac75888a', '28d60c5cd3afa5474e6338c796043bfd', '8e8a0048e570d3a663e6f0b238a6d805', '73ab2d506621d4f14620185210e4f29f', 'dac816a5e3e1ab114f94fb706f90a947', '6d4c905fd183e92508772808f87cdecd', '29e9bac7990d8568e0af60e082c5a139', '611b56b2f2861146cce01aaff22155f0', 'df4f22d7895070498cb78eb53bafc4bb', '645e00dae29f9e5307e9f514650d5cad', '300225e6fdbf179209015a9c5a9d8cf0', 'd41483a8ce88933cfdab18b70c7fc5dd', '804f650bea4ae4a36a8369bad6bc44e4', '86d251a7515993583977b83d96ed2432', '86f6dd6a118ea9a3f0cba4d059812477', '6f98bee3deb64da8a41dc3516f7c202a', 'a62389ac58db62a397523d1ee760728a', 'f9eec343cf500a4823175c49acae779f', '98350b173479b4610a388bfc80cc5133', 'b3823f926ed23d0de6d366357fad8db0', 'ee22d4c440613595a3e157053caad996', '9e7da9fc2bed80c8a02b986bc238a06b', '33a2c2b0a08485e3802be8addea0d44c', '90b731179d6fa7fe0d218d556a3284fa', 'a25fe44d77ce7ef55bc07fe68a3752d0', 'c7b6f0cdbb876b5e4d5664d244c576e2', '17b94aa92d0ac016f5de5f4dab65e45c', '1e93d635ca23e3bb290026fa349ad2dd', '240ec1002a2c7c6aae5d5c2bd7cc21ac', 'bdff9716df4f05cf2b62257a08857a23', '04eb9417aa84f9a9323cf37222ef9a61', '5c411af012b7a59f5fdd9523f18a2198', '91af39d8935858cacaee6ca68e632efd', 'f5576a6df4b1d208dd301519dcc62671', 'f21fd607366a19bd1b77f15313bf8179', 'b9e1cd96d6225f95553cb1c00c1a0437', 'a72b21fd446131235122f8ab6c7b60aa', '90699b20602d8b4d19eab51f32f28367', 'fa0d7f8fddace6a85b8749e4f9946094', 'cc58f054b13ad3946bc0a5c6d47a203f', 'dc7270977972ec6583310383e3dd4abb', 'e53c65561d84831a91f42eb686c965e6', 'b2ee35f2f232a2fadda7d803bcd907de', 'c8a2443690d5bfb23a7c6f7c8223a0f6', 'f13c141268fe6457f52b65628ae50862', '7d505d0ce41644a055938444925f778f', 'ac894438c1eeee47596ae32cf63678a8', 'fee10b4d1646871037050ac413b98c7c', '45543edf99ce83e200ef537425a2504b', 'f376971473fdc379a91bc6935d353cfa', 'ccf2faf6b84e0e71ccf12f0183cfd601', 'fc6504cefbe63e3c4de906827624d499', 'f712190d4c41547b4daf98845f6179ae', 'd486fb9007c103abbc719e9d062291f2', 'c0c05913c55438694006d3e4d0b04a98', '46f5df16dc1b1134193bd0fadf5568d7', 'af6273bc059c337f0d9387e45fabe95d', '7d9ee1a4771727c9dc3c3c2750eace3f', '02b3dc7ed0715399735f34928b184cc4', '487ec1e6d4406b52650e072bb23e9520', '07c0b5ac46b2ceb28c4c98f548f99873', 'ea67cd3a78e5cf383c1ac294d0fe4997', '8eba1bbecff849995ffccbbf72197888', '289cbbeba5845ebbc415bc5a7ce57850', '31a2ed133e606f4d28b8d75d7b4ec9aa', '51cc2c4b350a5e8f016cec14b8a084af', '88f1ed4fa6d985f1730ec5642fd083cb', '2fab2700d01c46ef2ba630756ce89999', '140df0f72fe3846bd57620fccf83c12b', '5513a5a93d726c00699f1474be40c5d0', '251245b6db0a7ee32d2ec7db8079e8c2', 'a1dee477527edb99e40d965f77297735', '368f257a183e3d07dfb90dd2cfd1b078', '21ddd33cdd878c4becdfb13a5f36ef99', '556de30a7e359a89c35859619a23ac9b', 'b67b3d87d5458899b97191fe35b067d7', '0a7db7e5ac79793056d03d6b7b65d87e', 'bebd9bea58e6a4af7ac6df373815b472', '16a6b9498f98be006014227ca7338a5c', '490ed462efdd468e406df7974379ed23', 'f48f3721b802070beb1a9512efc91119', '5902ac59ddce3570bd345512fb31b492', '74b1e56c43560d35b4f42767188cc6c0', '0d0009730cf621b9cfd49b8bbc015a81', '51023c4610b33d3f4e4c80eea84d06b0', 'a6e89d3929ed1a1d1eb272413263fc49', 'f1fbbb75aba6fe5fedcddfba40a6023e', 'c6220ac5c6ff4ce54b52e89c90e8deff', 'dd5054272ac1e24541d300c72f2dbcd4', 'c872fd0e27185a2b682a7cabfb870cc1', '3e88e7e7b6bf044125d6540e24cad02b', 'a9e9ceda7b74878b07a5f09ead6480f2', 'e4577a773b09a6fb9dd873cb796723d1', 'c60cd7fb34e748f1731d10d138f3a683', '9662305cf552df2a29177a9b1d5f3f7e', '256efbd38166b7a7ed4c1761ae6832a9', 'c783b35269c69dcbd9e27b0e13e9a144', '31a9ea6c65673c1975465069fe426083', 'f757492799cf5fe415a3d53a8e6df0b4', '5a05871f7001062a82f97e242487172a', 'b266e03f75ee679330d550fa5a0c45ab', 'f4ea71cc3ae1f7aa9f66e326e72ccee2', '52803b39598e7ea07b843595880d1ffa', '15b0f85e02aec92c093099015f7b7346', '7d6f558e77f4457407355b2d489511b1', 'c11a46fa4e37d8b1b12f3b18543b7ae1', 'c8ba1b50f7112012817f43183f65f85b', '891ebb350b3195ee9025b3eab1f279d3', 'cd3585f381d6bdb49fe7fadebbe81bdb', '64c445707dd5fff2a35ed803562b88a0', 'f726d5927a2177459370f7521306802a', '9530d72cfdcbb9198f2f4f8a64cddaff', '34ccf88de0a958a4b0505a669256d3d0', '04d13a5227b6da3c95fd1b37f04ee759', 'f6e4ebe2fc4934322ca0e784be6d088b', '9373fe6028745fc26a41ae36b6ac7cf7', 'ebf9920e79432d802ac52f7c0122c475', '99b9923307a7b1ba720789ca5355b065', '9540777204ae03c69179582188128dfb', '0432d2bc27f6dc8a615c6d6ec5420619', '21620a99eb9f947929ab89d0b0b5747e', '6da88a63785a6daccd335425c13901f5', '3d7b96a80d27b2094b7aa373428de7b0', '4ace28ba650ca7cfdbd7dce347ae7830', '9e44f53c70b666213a678b2e219d0648', '58fc640ee04fe6e9c9d8d2a398397217', '018d6d7654c0dac466c01458aae48ecb', '452c425c01a579660b1807b7d1967231', 'ed5b5ac1076469f2d705269437ab01ba', '266b8bbc6645ec3af9918344384f226e', 'f1dbf6c3be22ee4a77724bab6abd8fdc', '9c4d97221d888e97e14ba219bf82705a', '3817b62427c74f86738dc9ca7d70ba24', '6ab82d9935771b5fda5903c5c899f638', '47ce17ec0ea0919fbedc218fa2c1cae9', 'b1bfff5059f31c89caed1b7694f1e69c', '35b2c1b31414182c49b251f561f916f7', '3fdf7b7db206baa79512049de694bc6d', '4a9422d9363b2ed3db07e0f3c098c5ad', 'd2ab6dd06da2f0418c5493e1a7484c01', '77cd7f9065369f89fd03ea30b3abe09b', 'af8b8d0b970f0d9f1427e1827c9608ff', '4a7d1c7f7e123e31b39ad2e98aabe431', '303cd641245f380a22244051ef95b04f', '64868d39d88caf67a58e42c6f23862f3', 'c08a3e7aea4ca5cd0064b82b08dfd7da', '8650a1e3ead24a846878f67bd3758dfc', '47ebd659c458e762ec8d209fd4915f05', '96bb01bf035dad155e9c2dde2e6413e5', '913393c6313dcfdd662c9247f8d28094', '6a57a80f5a0479fb1c3919857f30d435', 'ebf48761e76f775f655dab7a8c4393c5', '18b2fef5ced02ce483847ac249e98415', 'b945f4a465279c7e763d8e6e06f37f4c', '122ce88257f741d692613332852a6de1', 'cb55ff6d3a7f8e036469da05e8e7dc01', '76f6ccbce28687967375820f9a7d0ffa', 'f063d1be3d856994d54d4411c8e354af', '5b837409cb4b974d2fc8ee3e09e17e09', '6939da2cb765cf9a777da28926109f5b', 'ed15fd76a46f8b13234cd230551d8b89', '5dbbae7ecc377a80579ee8c5e91d2584', 'b27adcdab32341b54060143d0a8e2ef1', '75c6ac6897c985b900b0ab3133ac7f01', '3bbbb7a23db4be327562c78a26034e7e', '01cb9fa10ebdddb60044b21d10174d48', '1a540c9e5a270ea1b9ded52155503dcf', 'a697925f3e4fde92f89607ed8342f078', '80754dd365370ba6a61f4a1d9e546000', '43ae0d7e208bf1029c7936bc04e54bd7', '515d26d682fcae657548d0a5418daac3', '90c4aa7d0f0d0d758b72f998236b6bfd', 'f311d99c89ee39e1e348ef7a5ab85368', 'dca524a7a4c973e6f6845f3eff4be2c6', '5b16daffc5f783b213990c8bac4c4ed8', 'b322eda0b9e3ea2c3052075f8ff9feac', '1ebd5f4cc1e10855043daa3c491524ea', 'cabe557d796fc5a39e3eae837c0a96be', '73756abe2afbd13b9dc8a808275f91af', 'dea229438eb022e75822041ce31720b1', 'c2a947bc35175d2f0d0d3595fdf98a77', 'c741fa829580aff0792232dae882532f', 'cf42230c45c9ecd74928d42572deacf5', 'b357e39d7497297c53f4f44f10cff61f', '092063d89c161e567e0f195fa8e781df', 'ce0677b4c9b534556c07affc9a9b9fee', '6527dd10f49f63e3b0d1c49b7576d0f5', 'd4c9929ab567988600b24d997a79d4e2', '60f59d8a33fa294b4ed51d98bd090441', 'c8b74fd17c0904faef8abbdaa2a1c459', '15192ead152f8e128be5974150894176', '95d24e006b4a898d5740f1e5d012bfef', 'ebf6fd2c48a8b0de61d96264cd40d164', '183a2338641be2575d8a0f2fad6efca6', '0e897e3447fca6042adb80840b7d6fae', '85ccbf3e17f60c19f40fe3be8b8f533c', '8dc6dd21225b8f573b1820fb506d3b6d', '479082ceb6522590b1acbc991756b4a6', '4a18458eec06e834f47c3a9dffc8a6a4', '0dde09b0f2f5ada52f867197accf50c8', '16886751962e3ab1e89e0428cdf527bb', '69bab085b3858a280647f044041d9660', '4d9f44f512c9efe028ce1dc4eecae575', 'b178e384995d812a8a78993d94932373', 'e2211f56bce678ed238eea90b992adbf', 'cc9fd14481ac56c71b8827348fd9e54f', '8e9819ec65493299e326627c711f259b', '56dca7a06e07c8dac87e8bedcd787651', 'ae17b5ac0b3d9217854336b367aa451b', '9a6d121b17992b3c20748368d711891a', '8f5d83b5faf0cc1cd064a5ea20a14c2d', '098cdfeeb1aec22df8149bd22e97011f', 'e262c33f2141acf3d1bea66bcfb7714c', '430108c04887ed3ab3826b018106f946', '1ff3b9448660dfd182ef1f6060920e13', '09510b404467f6dce695da31552723e0', '3b80fc1beee22300e802d02963192789', '8a4b16b96c0df2c7b412f07d51392c55', '035a07538c6b14814981b54a50c5ea30', '7c9ec2ea2be8c7d00a90449087083e00', '823a6be90c2c4cbc4ae54010d0bbd363', '413fb910123cca5c84261e8eef92a583', '4e05fbb8d7602f853822f91f5be2e093', 'c59ec04e11d684a4054f1fdacee062fa', '5f03f4f650734838255e62439aa7d10c', '75c45813577c6a94a3cd05d61c553ee3', '23661ab206e00d118bf08806284007f8', 'b953faff47101e367a7a22fb2d15c38f', 'e3ffe37417a5c8f8edbe0a20c1ea4885', '136a1b1a57bcfd5aef6bb6ac45655774', 'eabcf5826ef1d518a5b277165f3c2584', '036fefad00beba5273f66ecb251f3eba', '3764f6b0103e5ccaf4dfcf3d582645bf', '94b8620e554d343c3df3d8e06336770e', 'be65448a8cb181238275cffb63a146d5', '71ae9c6c7bf97010ef84126149f8866b', '4112d26e8a979ce8a16ede263d173ee6', '0298b1d2f31d2c78a1374a39c6209398', '07b81fe9b4434126ff6d1a30552f191b', '6d6a314ad2ca5ffefcb96199e4f4583a', '32f0527abe6d201217c4d3843128907b', '7fe93d27f66701851dd53484fa47582d', '4b9a19ff9097ae6c6ef78fe2864477f0', 'd47e502868e26b46d7b0b767535460e4', '0a4509ecec832ea3c4b6372be6d9effd', 'a79df183ee84590e2537427bf0b14c5f', '75b5232f3a5d1e2d3b998807e51a8975', '155555997b09b4e9ab465ae277e614a3', '01780e8d44dd55b824fed62246917aa1', 'f59d2f32e2544bd4be8ce912509602eb', '38ba49b74e6528d6d49b7f288219afde', 'c4071de370a9cb1947bd4fcd37070012', '65292bc65f2474560096221d43673448', '224c50275a4973cb9d46174d20297e31', '1d7fb82b83a6f2d4dd491fbc973a5919', '301b7cb642250929b9d393c4b3dabca9', '6d3f1676b0de398b8371cc20980fe0e5', 'b5895d159ed4914def2d7012d523735b', 'ccfe0f13e030d16fd62add2680357196', 'cb5500513dc5cb7ffdcee09da0988582', '6ee6e0d43a11d22ced41725de459feb4', 'b3632257bef544f07ed6b3cd52d2c594', '3e8f9eb74299f17e95c05791e2f28aeb', 'b9be01048b362385a3c3d4a7152528ba', '12307c6d307424d4b8f0ef1ed673098c', 'cd18a38f2a161b72ec9e0469a555e16a', 'fafaf6875fed3da5b2b65ff9313ff9e0', 'fee423d6501e95411b64093837edd108', '41b186dad6ed06b906306272786e8309', 'b9088ccf2fc817e9d105219fe46db561', '3ca0aeab2ac5f139e7054b9fc623fb0c', '6f60abe96202a4edbb03e6cdcd8e7e4a', 'ba1a97a488891d42a09f6276a63f87b5', 'cb6df602e1607ad3f8705c1750c7bcbc', 'dadb1aa6e968d02f478e697506c27aeb', '33a7b3539a4fc8d771c88ede96ba6721', 'a65e0169b58486e979a942eabe473d96', 'eeae8de33799f2e7cd83f1c014285a2b', 'ebe956f29c7f07f5414c6517c352196d', 'bdc1f3c23d2bdaea9ff2a79f0a8e9e2d', 'aa536cca780567a92363dc92bc9d937e', '564da45f5c24ac8b348f093f42780b88', 'b20a8579148bc8ca7e45001c49218380', '429d264a8e83b269345c129c5b33ae34', '7933b9c1091c580cf07644568290bcf1', '4c13c3a856c99c72d7f03c49e8f2ca6f', 'b1a93edef952d96210176907bccc4142', '0f0aaace287cbec381e676e6edae882c', '0e880386e936cceabea3b687aa377e21', '33353cab60f901b8b77ebb5b3aa5f03b', '8e862c2fc6948ebc4f62cc1fc1f0632b', '23f4b9e8bfa8e36addb6e8db10179c3c', '16d61669a1d18c903501aa0633477372', '889928c2e11e03f2f440d8bdfd6934ea', '20186b07f9e62ffe86b13a5afb679927', '429efcf559f9bf49d48843692f71c23b', '197239a57de9f32b9631d5d37390648c', 'd38463f54c9470a0d525470484595fad', '806e35c7df50dcf5776dc6dcf1fb7d45', '91935fd5d196d1ff8d66a2483636ea14', 'b100c7f5a17b04e699e170518a676c17', '2308bdc94f0a98774377bcd04320313e', '1b877341ab36a1e8e0afc0114fc638cb', 'efba235482af8c268e728a82c8666edd', 'e7bbf529431031f683099041ea65e96e', '54d15e995cd85df82ef15cdd9b486f71', 'a514f7d34bc90000064b3fdf95370f5e', '70e827c5d4cc2a7a4ba268ce392b9a33', '8b1e4d1e68b0f0cd344cd532127faec5', '8f13fa1e728db53d3d9c078a4d908312', 'b6c68dae8c10ecbae7ea00849d83efec', 'bffdee8a4d2f541f1946f2a40f6c969c', '1714fa7a50b3060afc87ecc1ed273c2e', 'f09e408ef325a26d9c7453d992814a2f', '6ec3615a9e72fd4cf968e35af07bdaa7', 'fc430ea8442af5f255532a48cdd4f030', 'b723175f67650122f8e8973847abced1', '7bff4ecd84c79679d582b5e3853147b9', 'e388a356331c010a44051a93a1b19b99', 'd9462a1e1d63ec8609b33ee177236288', '18dfe537a69872c9f51051fddf1b66cb', '2f02c4c0e0d414c33acf6f4b30514d86', '6f1af9978ceff57f4d8cdedcf0fb21a5', '36d7db58b7992b829b7488635974ea50', '88d380a878f9364ff0f1923bbe5421b8', '0898263eaa8baed49fb1995355e08fcd', '0c200f47b2c55e431c804c782171879e', '29f09d0261bc830822ce153fe829e9ac', 'c686337fa964e11c274e59ae9fe16449', '2c7dda600a8775765aa5682cc958744e', 'b039bcdc758b55c3300a3ae2b94f98dc', '38ae91029efe86ca7e6ac4350e215bf5', '75f6b410327d1d38907ddd0c7f95a090', '2fe9a6c137fabbd99698f98113f87f9c', 'a6c8027920abae64c7e667dcb578f0e2', 'a48f6e755d0e12ec3218becc4a497ee3', 'b5ba2eeb0a39468c02b31e8c41bee600', '21d87735dde6680ad5cc93345cd6d2ca', '19617beb095fa17b2602964c8e282b73', '338e1c8f3ac9146fed2c5277fdfecf9b', '88ee14e38649cf00849cd27936622c77', 'f284c16b84c1e7f1a034f0588b8482fd', 'e97bd79de87a06a21f532407d1e10886', 'da698d6cedcd5f6616da8dcbb152e0c4', '034bb3578833fb3b97add120c5f96613', '668ae7512f0a4037badae7a0570aecd6', '7d50ce09c514f9ddbb42fe6c31b2e6ed', 'a060853a67e21d0cdbf789ccb880122a', '7e98816455c861f9a611a97afe09f270', '5e2df5736ee77a8c8e3e161d4388db12', '8ff45f1ad4b45e81a1415685256c76d4', '81eb7a5a469e0c6ec39b3911a5540c43', 'ea24606b3fa75fa33ef01a457a792796', 'bd7ef24783cb754f7a5b8114998398f0', '10ec287abebb36a981fcbd2936035c89', '471ad5bb09758190870578ce8a7f152d', '0dee26397882e944d377b2990d26b2d6', '8545550c8d8b62d32d7c0072eb4005bd', 'edba30a9193710f9054cd4f522f6b008', 'fdb2734f0d5fe0aac4236049a8cc99e7', '47920e3a0607568a5269714e60397273', 'fe64a3d6314da970d228476d6c7dd360', '6f204785e442b1e8ec77e19c9639a1a1', 'f06b21aed31fb7e4a0b588db70dde3ed', 'da7c9b2df81089c324c62945e4822ee3', 'd0166e14d029ed82f78bee96bb89c6cf', '238ec28434e75ffd286c1e78abd238da', '264d972520f6132eee9766f3ed9e0700', '37576ac0c6c68d02e58a31a4143b85b5', 'e19306916315419c859fcf5175ce015e', '23f60d2f349c4c1a3c07e94aaed2eedb', 'ae7bbed1dca3252bb70534c5b2c4df15', 'ecf1c85208ce363faabed665c9c5c409', 'c6fbef71d775be5f04fe78b6a5f0a4d8', '61aee185b5a5e138fc21d12bae7da0f1', '2490a3d20f00243316fa8eba2b210d54', '57e06cf99647e28373100795a15fda12', '8fe63beaa1aab3559f80f80f5053889f', 'ede43589e5bd33c7f6d75cd03b8a18bb', '4a15d795adea12fbe3367952a24837db', '2073d567004265fff7bee953983d698e', '337639d68a9ec1dd5f364d6629e75b1e', 'fc710ba5b8702e6b621766bfc5940a5d', 'd93376b7928c208fc107025e1971b78f', '8cd5df53e584c421f42fb20e2e9e8663', 'df82ba6a1298d782a8b1d2cb3b214cab', '3c9f830575d8f0f223b967a28fcc2cdf', '55c86c9e5f2a96fe79dc09165c1a3e2e', 'eae7d3bbeb131a1e969c2b583c50042b', '4a3f196993d12bfa23bb114e88279b65', '45a90972c485daca5b469ececbb40580', 'f30bde60d56c0d9f9705ce9b2c180f0d', '5fa6f2eefbf1fe6f7e028d3f926eb52f', '44961491d4fba329eea537f122713709', 'bac7f6de5e928cca67bd269fdacc4d78', 'ee162872a2ddbc9746c4993dca475403', '15ef7a39749ed03700303c1c5c600edc', '6448b53afb51d1cd052ce7f0781f05f8', 'd99ccae45226b220c46e4a7dc748e0f9', 'a7aaf55d850785569143a098f7002bc0', 'dfccf147f722b377c204b2a36ac4eb6f', 'df188fc4c8aeed1fdfd7943281945f2d', 'd785ccb0f661a5d0a42b52a0fa22c3e9', '20b5469e8d687d5ea76e1b67010756a7', '5b1fa6b51f32c9605797573768517674', 'd23379493b00fb62575a0f04b6e35add', 'd34ee69439d124e7660eb1b3c531e57c', '159260f5aaf8a4faf7275feac927e88a', 'c833f5ac6d2a75e224a096d7673c542b', '6f1c8df8e8f18aa867ba4b78e758c47d', 'e1dbc29f3c39bbdad2a080241a61a6f2', '072a9b92e7664e68bd682b8562a206c0', 'de026e87075ec311443ea7e64cec7045', '34f265d9026d74c2c33b84eafe470f1d', 'af5cd9094d096a2ad7a6f7219981232e', '76d4d632c8f25558f9c22c9dfe3f4047', '042a2639513b1208629cc839d3c731ec', 'c628f8e12dd44c295917a2a13a111ccc', 'ceeffaa8cd2654981c7ff2f1c11a2464', '37239cc4ad44757d20c3fc84bf4465b9', '68a9e8eceb2b29f6207e2a750908cb0f', '59dbbb0de3faa52a44beefd4109a7a33', 'ce80bf43a526468153e859f25743468c', 'b1a00f633079fc7da607360e461f332e', 'f4faeffd7a640c1d72821771ea110ae6', 'd1672035e4b029838951951ec22c9ed5', '585ed93ab0696e140e5368aaae2184b2', 'bc7b789897360fcbc7da8e9fc705046a', '751e97e41b8d8a2cdc7c2c92da0f0e7d', '78b2d9154720d25447d3e8f35fcda659')
Table 'aa4391.4images_sessionvars' doesn't exist

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /chs/p1/lienzo.com/home/html/4images/includes/db_mysql.php:188) in /chs/p1/lienzo.com/home/html/4images/includes/sessions.php on line 85
Lienzo.com - Galería

EnVentaDominioyWeb

Este dominio, Lienzo.com
y la web tal como la pueden ver, ESTAN EN VENTA,
si estas interesado o deseas más información, puedes llamar al teléfono 651 84 32 04

Web muy completa, con base de datos y multitud de posibilidades.

Usuarios registrados
Formulario usuarios

Usuario:

Contraseña:

¿Iniciar sesión automáticamente en la siguiente visita?


» Olvide Contraseña
» Registro

Imagen aleatoria

imagen aleatoria

Dimensión X
Dimensión X
BLÁZQUEZ, Francisca
2400 

BLÁZQUEZ, Francisca

(Visitas: 32767)


Encontradas: 17 imágene(s) on 1 página(s). Mostrados: imagen 1 a 17.

Propiedades cuadro minitaturas

A traves del espacio-tiempo
A traves del espacio-tiempo
BLÁZQUEZ, Francisca - 3800

Propiedades cuadro minitaturas

Atardecer en el paraiso
Atardecer en el paraiso
BLÁZQUEZ, Francisca - 2400

Propiedades cuadro minitaturas

Cámara enérgetica
Cámara enérgetica
BLÁZQUEZ, Francisca - 3800

Propiedades cuadro minitaturas

Dimensión celeste
Dimensión celeste
BLÁZQUEZ, Francisca - 3800

Propiedades cuadro minitaturas

Dimensión espacial 1
Dimensión espacial 1
BLÁZQUEZ, Francisca - 2400

Propiedades cuadro minitaturas

Dimensión Volatil
Dimensión Volatil
BLÁZQUEZ, Francisca - 2400

Propiedades cuadro minitaturas

Dimensión X
Dimensión X
BLÁZQUEZ, Francisca - 2400

Propiedades cuadro minitaturas

Espacio infinito
Espacio infinito
BLÁZQUEZ, Francisca - 3800

Propiedades cuadro minitaturas

Estrella de luz
Estrella de luz
BLÁZQUEZ, Francisca -   €

Propiedades cuadro minitaturas

La dimensión de la luz
La dimensión de la luz
BLÁZQUEZ, Francisca - 3800

Propiedades cuadro minitaturas Propiedades cuadro minitaturas

Luz en el oceano
Luz en el oceano
BLÁZQUEZ, Francisca - 3800

Propiedades cuadro minitaturas

Paisaje dimensional
Paisaje dimensional
BLÁZQUEZ, Francisca - 3800

Propiedades cuadro minitaturas

Protección
Protección
BLÁZQUEZ, Francisca - 3800

Propiedades cuadro minitaturas

Tiempo y espacio-Punto inicial
Tiempo y espacio-Punto inicial
BLÁZQUEZ, Francisca - 2400

Propiedades cuadro minitaturas Propiedades cuadro minitaturas

Zona cero
Zona cero
BLÁZQUEZ, Francisca - 2400

 
Imágenes por página: 
  

CURRICULUM:

Francisca Blázquez (1966 en Madrid)

Estudia en la Facultad de Bellas Artes de Madrid, de 1981 a 1983 y en el Estudio Arjona de 1983 a 1989.
Ha obtenido diversas becas en sus estudios, tras rigurosa selección: Estudio Arjona. Dibujo Estatua, Dibujo Figura, Bodegón Pintura, Pintura Figura y Personal Interpretación.
De 1989 a 2002 ha realizado los siguientes cursos: Curso Intensivo de Pintura con Dª Mª Luisa Esteban en el Monasterio de Polo, Pontevedra; Estudio en grupo, Bienal de Venecia; Oliver Mosset, en Nueva York; Curso Intensivo de Pintura en París; Círculo de Bellas Artes en Madrid; Curso Intensivo de Arte Contemporáneo con Mr. John Armleder; Estudio Kassel Documenta y Curso Completo de 3D (Tres Dimensiones) con Joaquín Carnicer. Realiza diversas y complejas animaciones artísticas, fotografías digitales y una gran producción artística en este medio electrónico de alcance internacional. Madrid.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES:

1993 Galería Austellungrsraum. Harry Zellweger. Basilea. Suiza
1993 Galería Anselmo Alvarez (junio). Madrid. Pintura, instalación y performance. España.
1993 Galería Anselmo Alvarez (julio). Madrid. Pintura, instalación y performance. España.
Francisca Blázquez ejecuta una video-performance especialmente concebida para la Galería de Anselmo Alvarez.
La instalación de Anselmo Alvarez aborda los planteamientos espacio/temporales y la dicotomía transformación de la forma y el color como ente dinamizador de su creación.
1994 Galería Verena Hoffer. Barcelona. Pintura. Catalunya-España.
1995 Galería Gayo Arte. Pintura. Madrid. España.
1996 Ateneo de Madrid. Sala de Exposiciones de Santa Catalina. Pintura. España.
1997 Galería Cuatro Diecisiete. Pintura, escultura, performance y video-performance. España.
Francisca Blázquez concibe una performance en directo estructurando el espacio y el movimiento con su planteamiento geométrico para la Galería Cuatro Diecisiete. Coreografía que habla de la necesidad de los límites estructurales para superarlos a través del gesto y del color, pero sin cambiar su sustancia.
La vídeo-performance es el resultado de su performance. Esta se proyecta durante todo el tiempo en que la exposición está abierta en la galería madrileña.
1997 Espai Miquel Gaspar. Barcelona. Catalunya-España. Pintura.
1998 Casa do Cultura do Brasil. Madrid. España. Pintura.
1999 Galería d’Art Antoni Pinyol. Reus. Tarragona. Catalunya-España.
2000 Obra en Espacio Francisca Blázquez. Madrid. España.
2001 Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo de Santa Marta. Colombia. Pintura.
2001 Museo de Cartagena de Indias. Colombia. Pintura.
2001 G. Body Factory. Madrid. Pintura, instalación, performance, arte objetual, transformación de espacio.

Francisca Blázquez realiza más de 250 metros cuadrados de instalación alegórica a la Primavera. Se trata de plásticos y lonas de plastico industriales pintadas y estructuradas en torno al interior del edificio del Body Factory. Se trata de una instalación singular dado que, sin abandonar la disciplina de la pintura, la autora transforma la pintura en una escultura densa, que también cambia y evoluciona hacia la consideración del espacio circundante como el auténtico protagonista. El espacio es la auténtica instalación y los plásticos pintados alegóricos a la primavera constituyen la introducción que sirve de llave al espectador para sumergirse en el mundo artístico de Francisca.

Elaboración de dos vídeo-creaciones. Una llevada a cabo por el fotógrafo madrileño Ricardo Santonja, a partir de una coreografía de Francisca Blázquez sobre la Alegoría de la Primavera e interpretada por la bailarina de los premios Goya, Natalia. La otra, realizada por el crítico de arte Joan Lluís Montané, basada en la misma coreografía alegórica a la primavera interpretada por la propia artista y autora de la misma.

Arte objetual. Para completar la performance y la instalación la artista incluyó elementos del edificio, que una vez descontextualizados, cobraron una autonomía por sí mismos. Objetos dentro de planteamientos de arte objetual.

Exposición pictórica y estructuración de una dinámica combinación pictórico-instalación-objetos objetuales.

2001 I.E.S. ‘Marqués de Comares’. Lucena. Córdoba. España.
2001 Palacio de Deportes. Lucena. Córdoba. España.
2001 Kultur Etxea. Gernika-Lumoko. Biskaia. Euzcadi. España.
2001 Galería Pau d’Arara. Madrid. España.
2002 Iberjoya-septiembre. Madrid. España.
2002. Galería Espaço Lóios. Oporto. Portugal.
2002. Galería Berruet Pabellón. Lineart. Gante-Gent. Bélgica.
2003 Caja Sur. Córdoba. Andalucía. España.
2003 Galeria d’Art Paqui Delgado. Sant Sadurní d’Anoia. Barcelona. Catalunya. España.
2003 Museo Guantanan Ponga. Concepción del Uruguay. Argentina.
2003 Museo de Barranquilla. Barranquilla. Colombia.
2003 Bolsa de Comercio. Buenos Aires. Argentina.
2003 Iberjoya. Edición septiembre. Madrid. España
2003 FAIM. Cuarta Edición. Madrid. España.
2003 Marcy Gaimur Gallery. Madrid. España
2003 Galería de Abraham Vázquez. Gavà. Barcelona. Catalunya. España
2003 Galería Fran Dorela. Santander. España
2003 Montse Serres Art. Barcelona. Catalunya. España.
2003 Galería Arte Sur. Argentina
2003 Galería Arte y Creatividad. Madrid. España
2003 Galería Gent 21. Barcelona. Catalunya. España
2003 Galería Arte Expresión. Argentina.
2003. Galería de Alberto Cerritos. Canadá.
2004 Galería de Arte Rina Bouwen. Madrid. España.
2004 Nim Gallery. Madrid. España.
2004. Buitrago del Lozoya. Madrid. España.
2004. Marci Gaymu. Joyería. Madrid. España.
2004. Monasterio de San Juan. Burgos. Castilla y León. España.
2004. Palacio de Congresos de Madrid. Paseo de la Castellana. Sala Joan Miró. Madrid. España.
2004. Feria FAIM. Quinta edición. Stand propio. Madrid. España.
2004. Stand Iberjoya. Madrid. España.
2005. Casino de Marbella. Málaga. Andalucía. España
2005. Palacio de Congresos de Madrid. Madrid. España
2005. Casa do Brasil. Madrid. España

EXPOSICIONES COLECTIVAS y FERIAS:

-    Participa en todos estos años en alrededor de 300 exposiciones colectivas en España, Italia, Francia, Portugal, Ecuador, República Dominicana, Argentina, Dinamarca, Estados Unidos, Alemania y Suiza.
-    2002. American Prints. Supermercado del Arte. Madrid. España.
-    2002. Balcón Norte. Las Merindades y Valle de Valdivielso. Burgos. Castilla y León. España.
-    2002. ‘Paraguas Intervenidos’. Rafaela. Argentina. Itinerante a 10 ciudades argentinas.
-    2002. EVA. Iberjoya. Madrid. España.
-    2002. EVA. Feria de València. València. España.
-    2002. EVA. Calamocha. Teruel. Aragón. España.
-    2002. Castillo de Lucena. ‘Hilaron Solas III’. Lucena. Córdoba. Andalucía. España.
-    2002. Galería 21. Colectiva de grabado. Córdoba. Andalucía. España.
-    2002. Centro de Estudios Islámicos. Madrid. España.
-    2002. Galería Arte Empresa. Córboda. Argentina.
-    2002. Colectiva de grabado. Rina Bouwlen. Madrid. España.
-    2002. Tercera Edición de FAIM. Feria de Arte Independiente en Madrid. Madrid. España.
-    2002. Espaço Lóios. Oporto. Portugal.
-    2002. Colección Espacio Público. Albacete. España.
-    2002. Galería Serres-art. Directora: Montse Serres. Barcelona. España.
-    2003. Feria de Iberjoya. ‘Tonet’. Madrid. España.
-    2003. EVA. ‘Segunda Piel’. Córdoba. Andalucía. España.
-    2003. Galería d’Art i Antiguetats Paqui Delgado. Sant Sadurní d’Anoia. Catalunya. Espanya.
-    2003. Bolsa de Comercio. Buenos Aires. Argentina.
-    2003. Centro Colombo Americano. Barranquilla. Colombia
-    2003. Sures. Marcor Gallery. Majadahonda. España
-    2003. Sures. Galería Efe Serrano. Cieza. Murcia. España
-    2003 Sures. Sardón Galeria. León. España
-    2003 Galería Manolo Rojas. Madrid. España
-    2003 Geometrías. Sardón Galería. León. España.
-    2003 Galería Berruet Pabellón. Gante. Bélgica.
-    2003. Geometrías. Efe Serrano. Cieza. Murcia. España
-    2003. Arte Contra la Guerra. Frente al Reina Sofía. Madrid. España
-    2003. Artistas Sin Fronteras. Palacio de Congresos Joan Miró. Madrid. España.
-    2003. Arte Contra la Guerra. CC.OO. Fundación
-    2003. ‘Eva Chill Out’. Iberjoya. Edición de septiembre. Madrid. España
-    2003. ‘Mestizaje’. Palacio del Infantado. Guadalajara. España.
-    2003. Por la paz. Aula de CC.OO. Albacete. España.
-    2003. Exposición colectiva de esculturas. Cuenca. España.
-    2003. ‘Eva Chill Out’. Feria de Joyería de València. València. España.
-    2003. ‘EVA’. Principat d’Andorra.
-    2003. ‘Tonet’. EVA. Ciutadella. Menorca. Ces Illes. España.
-    2003. Marcy Gaimur Gallery. Madrid. España.
-    2003. Galería Rina Bouwlen. Madrid. España.
-    2003. Marcor Gallery. Majadahonda. Madrid. España.
-    2003. Federación Internacional de Artistas Plásticos. ACEA,s. Salón Internacional del Pequeño Formato. Barcelona. Catalunya. España.
-    2003. Salón Internacional del Pequeño Formato. París. Francia. Exposición coordinada por Federación Internacional de Artistas Plásticos.
-    2003. Museo Iberoamericano de Miami. Florida. Colectiva Internacional de la Mujer. Estados Unidos.
-    2003. ‘Hilaron Solas’. Lucena. Córdoba. Andalucía. España.
-    2003. Exposición colectiva internacional. Cabra. Córdoba. Andalucía. España.
-    2003. Salón Internacional ACEA,s. Barcelona. Catalunya. España.
-    2003. Museo Iberoamericano de Miami. Florida. ‘Arte y poesía’. Estados Unidos.
-    2003. ‘Arte Contra la Guerra’. Librería. Hortaleza. Madrid. España.
-    2003. La Galeríadeartecontemporáneo. Sigüenza. Guadalajara. Castilla La-Mancha. España.
-    2004. Muestra Dalí. EVA. Vanguardia. Iberjoya. Enero 2004. Madrid. España.
-    2004. Muestra Moda. PIJAV. EVA. Vanguardia. Iberjoya. Septiembre 2004. Madrid. España.
-    2004. Instituto Cervantes. Moscú. Rusia.
-    2004. ‘Joyas para una Princesa’. Galería Marci Gaymu. Madrid. España.
-    2004. Itinerante en seis galerías y centros culturales de Buenos Aires. Entre otros: Caminito Tango Show, Casal de Catalunya, Rincón Andaluz, Salones Croquis, Centro Marcó del Pont, Anuario de Arte 2003. etc. Argentina.
-    2004. Stand de Joyas de Autor. Iberjoya. Madrid. España.
-    2004. Stand propio en Vanguardia. Iberjoya. Madrid. España.
-    2004. Caja España. León. España.
-    2004. Originales Solidarios. Barcelona. Catalunya. España.
-    2004. ‘Hilaron solas’. Lucena. Córdoba. Andalucía. España.
-    2004. ACEA’S. Salón del Pequeño Formato. Barcelona. Catalunya. España.
-    2004. ‘La Princesa de Eboli’. Itinerante. Valencia. Cuenca. Guadalajara. España.
-    2004. ONG. Artistas Sin Fronteras. Sigüenza. Guadalajara.
-    2004. Arte digital. Buenos Aires. Argentina.
-    2004. FAIM. Arte digital. Madrid. España.
-    2004. Galería Ache Arte. Madrid. España.
-    Con relación a su asistencia a ferias fundamentalmente acude a ARCO, con la galería Anselmo Álvarez de Madrid; feria de COLONIA (Alemania), con la Galería d’Art Contemporani Antoni Pinyol de Reus (Tarragona-España), Lineart, en Gent-Gante (Bélgica) con la Galería Berruet Pabellón de Logroño dirigida por Mateo Berrueta y a FAIM con stand propio.

OBRAS EN COLECCIONES PRIVADAS:

España (Barcelona, Madrid, Lucena, Rute, Córdoba, Tarragona, Girona, Reus, Lleida, Logroño, Gernika); Francia (París); Suiza (Basilea); Alemania (Mannheim); Portugal (Oporto); Argentina (Rafaela, Buenos Aires, Concepción del Uruguay y Córdoba); Colombia (Santa Marta); Ecuador, Dinamarca, Canadá y Estados Unidos.

OBRAS EN COLECCIONES PÚBLICAS Y MUSEOS:

U.B.S. Unión Bancos Suizos. Madrid. España.
Cooperación Bancaria Suiza. Barcelona. España.
Corporación Bancaria de España. Argentaria. Madrid.
Empresas privadas de Basilea. Suiza.
Museo de Arte Contemporáneo de Japón. Marugame Hirai. Japón.
Museo Ánfora Nova. Rute. Córdoba. Andalucía. España.
Kultur Etxea Gernika-Lumoko. Bizkaia. Euskadi. España.
Gentes de Forastía. Anaite. Logroño. La Rioja. España.
Ayuntamiento de Lucena. Córdoba. Andalucía. España.
Galería de Arte Paqui Delgado. Sant Sadurní d’Anoia. Barcelona. Catalunya. España.
Galería Berruet Pabellón. Logroño. La Rioja. España.
Espai Miquel Gaspar. Barcelona. Catalunya. España.
Fundación Iberoamericana para el Desarrollo. FIDE. Madrid. España.
‘Marqués de Comares’. Lucena. Córdoba. Andalucía. España.
Galería 4/17. Madrid. España.
Galería Anselmo Alvarez. Madrid. España.
Galería Verena Hoffer. Barcelona. España.
Galería Austellungsraum. Basilea. Suiza.
Ateneo de Madrid. Sala de Exposiciones Santa Catalina. Madrid. España.
Galería Antoni Pinyol. Reus. Tarragona. España.
Casa do Cultura do Brasil. Madrid. España.
Museo Bolivariano de Arte de Santa Marta. Santa Marta. Colombia.
Obra pictórica. Ayuntamiento de Cadalso de los Vidrios. Comunidad de Madrid. España.
Obra escultórica. La ‘C’ de Cadalso. Ayuntamiento de Cadalso de los Vidrios. Comunidad de Madrid. España.
Galería Rina Bouwen. Madrid. España.
Galería Serres-art. Dirigida por Montse Serres. Barcelona. España.
Dirección Obligatoria. Albacete. España.
Colección de FAIM. España.
Colección Fundación Alumnos Solidarios. Canarias. España
Colección Palacio de Congresos Joan Miró. Castellana, 99. Madrid. España.
Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Buenos Aires. Argentina.Pie de lienzo.com

Condiciones:      ¿Qué es Lienzo?    Artistas     Clientes     Pedidos    Devoluciones     ¿Quienes somos?      Añadir obras

Todos los derechos reservados por los autores y por lienzo.com.
Copyright © 2003-2012 www.lienzo.com 4images 1.7 4homepages.de
Resolución recomendada: 1024x768